Steunpunt Media onderzoekt celebritynieuws

Steunpunt Media voerde een steekproef uit naar celebritynieuws in de dagbladen De Morgen, De Standaard, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad. Ook de weekbladen Dag Allemaal en Story werden onderzocht.

Heteroseksuele blanke mannen

Het Vlaams celebritynieuws teert vooral op blanke, mannelijke (61%) en heteroseksuele (94%) beroemdheden. Celetoids, mensen die gekend zijn omdat ze bekend zijn veeleer dan om hun talent (voorbeeld: Kim Kardashian), vertegenwoordigen slechts drie procent.

56 % van de berichten gaat over het professionele leven van deze mensen, 24 % zoomt in op de privésfeer. In 84% van de gevallen hanteren de journalisten een neutrale toon. Populaire kranten en magazines ambiëren een iets sensationelere invalshoek dan de ‘elitebladen’.

Verschillen dag- en weekbladen

Wat dag- en weekbladen betreft zijn er enkele opmerkelijke verschillen. Magazines schrijven meer over het privéleven van bekenden. Ze beschikken ook vaker over directe informatie, doordat ze een nauwe en goede relatie nastreven met BV’s. In tijden van zware concurrentie is een ‘unique selling proposition’ altijd meegenomen. Maar ook de PR van celebrities zelf, inclusief social media, zorgt voor een informatiestroom.

Weekbladen zijn in vergelijking met de dagbladen ook vatbaarder voor roddels. Dag Allemaal en Story doen vaker een beroep op ‘anonieme bronnen’ om hun artikel te staven:
• De Morgen: 1%
• De Standaard: 3 %
• Het Nieuwsblad: 4%
• Het Laatste Nieuws: 10%
• Story: 14%
• Dag Allemaal: 17%

Kopieer- en plakwerk

Vooral dagbladen vermelden bij celebritynieuws een andere nieuwsbron. De Standaard en De Morgen verwijzen bij 1 op de 4 berichten naar een ander medium als bron. Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad doen voor zo’n 16 % een beroep op andere media. Weekbladen Dag Allemaal en Story gaan vooral voor ‘originele’ inhoud en halen voor slechts 8 % hun berichten uit andere bronnen.

Magazines besteden 60% van hun aandacht aan lokale bekenden. De Standaard en De Morgen besteden evenveel aandacht aan Noord-Amerikaanse en Britse bekendheden.

In vergelijking met de Amerikaanse en Britse bladen, zijn de Vlaamse tegenhangers doetjes. Ze brengen minder sensationele berichten en zijn minder vatbaar voor paparazzitoestanden en roddels.

Toch blijft de vraag: is celebritynieuws echt nieuws? Heeft het een meerwaarde? Het is ontegensprekelijk een vorm van infotainment, want de grens tussen human interest en verhalen van publiek belang is en blijft dun.

Surf voor een uitgebreid verslag van het onderzoek ‘Celebrity als nieuwswaarde’ naar deze pagina.