VVJ vraag heroverweging besparingsplan voor de VRT

 

VVJ vraagt heroverweging besparingsplan VRT

 

 

De VVJ maakt zich grote zorgen over het transformatieplan voor de VRT dat de directie heeft opgesteld. Als beroepsvereniging van journalisten kunnen we enkel herhalen dat de openbare omroep een essentiële rol te vervullen heeft op het vlak van onpartijdige nieuwsvoorziening en kwalitatieve duiding. Daarom vragen we met aandrang om diverse elementen uit het directieplan te heroverwegen.

 • De ontmanteling van de regionale radiohuizen baart ons grote zorgen, en mag geen hypotheek leggen op het brengen van goede en ongebonden regionale informatie.

   

 • Ook voor de nieuwsredactie worden besparingen in het vooruitzicht gesteld. Welke repercussies zullen die hebben op de te maken journalistieke keuzes, op de verhouding tussen nieuws en duiding, tussen snelle duiding en onderzoeksjournalistiek, tussen binnenland en buitenland?

   

 • De VVJ verzet zich tegen de outsourcing van camerawerk voor de nieuwsprogramma’s voor zover dit afbreuk dreigt te doen aan de nieuwsexpertise; ook een cameraman moet journalistieke reflexen hebben.

   

 • Besparingen op sportrechten mogen niet ten koste gaan van sportnieuws en de sportredacties.

   

 • De VVJ dringt aan op het behoud van een sterke werking rond documentatie.

   

  Tot slot verklaart de VVJ zich solidair met de andere getroffen diensten van de VRT, die zo mogelijk nog zwaarder te lijden zullen hebben van dit besparingsplan als het wordt goedgekeurd.

   

  De VVJ rekent erop dat de Raad van Bestuur dit plan grondig bijstuurt, en vraagt ook aan de politieke overheid om de rol van de VRT op het vlak van kwalitatieve nieuwsvoorziening en duiding integraal te vrijwaren.

   

   

  de Raad van Bestuur van de VVJ