Beurzen voor onderzoeksjournalistiek

 

De organiseert hanteert hiervoor drie deadlines:

Maandag 17 augustus – Connecting Continents
Connecting Continents, een pilootproject van Journalismfund.eu in samenwerking met Oxfam Novib, stelt € 100.000 euro ter beschikking voor beurzen voor sub-Sahara Afrikaanse journalisten die samenwerken met Europese collega’s (of omgekeerd). Voor deze tweede ronde van kandidatuurstellingen is nog € 50.000 beschikbaar.

Alleen intercontinentale journalistenteams, bestaande uit minstens één sub-Sahara Afrikaanse journalist en één Europese journalist, komen in aanmerking. De voorkeur gaat uit naar teams waarvan de Afrikaanse medewerkers werken in de DR Congo, Oeganda, Nigeria of Mozambique, maar ook anderen komen in aanmerking. De focus moet liggen op financiële stromen en bestuur.

Voor meer informatie en kandidatuurstelling: www.conntinents.org.


Donderdag 15 september – Europees grensoverschrijdend
Dit zijn de reguliere beurzen van Journalismfund.eu voor professionele journalisten die goede ideeën hebben voor grensoverschrijdende research en onderzoek naar Europese zaken. De verhalen moeten relevant zijn voor Europese doelgroepen.

Voor meer informatie en kandidatuurstelling: www.journalismfund.eu/apply.


Donderdag 15 september – Vrijheid van meningsuiting
Hoewel vrijheid van meningsuiting is gegarandeerd in alle Europese grondwetten, staat die toch onder druk in heel wat landen. De concentratie van media-eigendom, de toenemende controle op communicatie en andere factoren belemmeren de vrij informatiestroom onder Europese burgers.

Als je weet hebt van een schending van de vrije meningsuiting in je land, en geld en tijd nodig hebt om dit te documenteren, dan kun je je kandidatuur stellen voor een beurs ‘vrijheid van meningsuiting’.

Voor meer informatie: www.journalismfund.eu/FoX.