VVJ blijft met EFJ aandringen op aanpassing Europese richtlijn tot bescherming van bedrijfsgeheimen

 

Alvast de Nederlandstalige Europese parlementsleden kregen van de VVJ volgend bericht:

 

 

Betreft: Trade Secrets Directive – belemmering van journalistiek werk

 

 

Op 16 juni keurde het Legal Affairs Committee van het Europees Parlement een gewijzigd ontwerp goed van richtlijn voor de bescherming van bedrijfsgeheimen.

 

 

Dat Europa industriële spionage makkelijker en uniformer wil kunnen beteugelen, is ongetwijfeld een oirbaar doel.

 

 

Maar dat in het verlengde hiervan journalisten die over bedrijven publiceren riskeren te worden vervolgd, beboet en zelfs opgesloten, botst met enkele toch heel substantiële waarden.

 

Want wat met bedrijfsinformatie die cruciaal is voor de volksgezondheid of het milieu?

 

Wat met informatie over fraude, dubieuze belastingconstructies (cfr. Luxleaks) of corruptie?

 

Wat met informatie, kortom, die het publieke belang raakt?

 

 

Het JURI-comité van het Europees Parlement heeft gelukkig tijdig ingezien hoe gevaarlijk het aanvankelijke ontwerp van richtlijn was voor de persvrijheid.

 

Op vraag van onder meer de Europese Federatie van Journalisten (EFJ) werden dan ook enkele essentiële aanpassingen aangebracht.

 

Zo vermeldt de ontwerptekst nu expliciet dat de bescherming van bedrijfsgeheimen niet ten koste mag gaan van journalistiek onderzoek, van de bescherming van bronnen en van het recht op informatie van het publiek.

 

Ook klokkenluiders moeten zich weer iets minder zorgen maken.

 

 

 

Toch blijven journalisten ongerust.

 

Dat heeft te maken met de nog altijd zeer ruime definitie van de ‘bedrijfsgeheimen’ die worden beschermd.

 

En het heeft te maken met het feit dat ze nog altijd moeten kunnen verantwoorden dat hun publicaties “legitiem” zijn.

 

Zoiets dreigt te leiden tot zelfcensuur.

 

 

 

De VVJ, de Belgische AVBB en op Europees niveau de EFJ, blijven dan ook aandringen op een nog beter uitgebalanceerde tekst.

 

 

 

http://europeanjournalists.org/blog/2015/06/10/efj-calls-on-meps-to-uphold-public-interests-over-trade-secrets/

 

 

 

Alvast dank om onze bekommernissen in overweging te willen nemen, en vriendelijke groet,

 

 

 

 

 

Pol Deltour

 

Nationaal secretaris VVJ / AVBB

 

Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB)

 

Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ)