Vlaams-Brusselse Media: trieste illustratie van vercommercialisering media

Toch eerst het positieve nieuws. Het is goed dat VBM meer gaat inzetten op digitale ontwikkeling. Digitaal is voor een groot stuk de toekomst. Maar moet dat meteen betekenen dat een performante lineaire radiozender zomaar uit de lucht wordt gehaald? Het argument dat FM Brussel onvoldoende bereik scoorde, is bijzonder zwak, zeker voor een grotendeels met openbare middelen gefinancierd station. Want wat FM Brussel mogelijk derfde op het vlak van luistercijfers, compenseerde het ruimschoots met inhoud, kwaliteit, inventiviteit, creativiteit – in één woord: maatschappelijke relevantie. Het pleit om te beginnen al fel tegen alle betrokken managers, consultants, bestuurders en politieke voogden, dat ze dat gegeven niet hebben ingezien.

Het ontslag van Anne Brumagne als hoofdredacteur van Brussel Deze Week illustreert even pijnlijk hoe business het kan overnemen van inhoud, met alle pijnlijke consequenties vandien. Anne wordt door ceo en bestuur verweten dat ze managementtechnisch onvoldoende in huis had, maar dat wijst op een nefaste vermenging van rollen. Hoofdredacteuren hoeven natuurlijk niet in de eerste plaats manager te zijn, wel vooral goede hoofdredacteur. En dat was Anne Brumagne ook. Niet voor niets werd ze gedragen door de volledige redactie van BDW, en kon ze ook daarbuiten op heel veel krediet en sympathie rekenen. Zo te zien krijgt Brumagne hier abrupt de rekening gepresenteerd voor het feit dat ze niet zomaar meeging in het vernieuwingsproces dat businessmensen meenden te moeten uitdenken voor de Brusselse nieuwsmedia. In die zin kan haar ontslag wel degelijk als een lelijke deuk in de persvrijheid worden gezien.

Ceo Michel Tubbax, maar ook de volledige Raad van Bestuur van VBM, hebben een bijzonder slechte beurt gemaakt met hun hervormingsplannen. In die mate zelfs dat het voltallige personeel van een totale vertrouwensbreuk met de ceo spreekt, en dan ook diens ontslag eist. Het zou Tubbax & Co. dan ook sieren alle elementen opnieuw en grondig te overwegen en daarbij ook oog te hebben voor echte maatschappelijke meerwaarde.

Pol Deltour