Vademecum voor Zelfstandige Journalisten weer up to date

Na jaren onzekerheid inzake de fiscaliteit van inkomsten uit auteursrechten, bevat het herwerkte vademecum een overzicht van je mogelijkheden op dat vlak.

Daarnaast zijn uiteraard ook allerlei andere gegevens bijgewerkt:

– Een contract met een uitgever opstellen: Wat moet daarin staan? In het vademecum vind je een nieuw model hiervoor, dat rekening houdt met de jongste evolutie op het vlak van auteursrechten.

– Welke administratieve verplichtingen heb je als je begint te freelancen?

– Wat wordt in Vlaanderen betaald voor freelancejournalistiek?

– Auteursrechten: hoe en hoeveel? En wat moet in je contract vermeld staan om de inkomsten fiscaal te ontzien? Ontdek de huidige stand van zaken in dit vademecum.

– Inkomstenbelastingen: neem je de forfaitaire beroepskostenaftrek, of ga je voor de werkelijke kosten? En wat zijn de belastingtarieven in België?

– Btw: moet je als journalist al dan niet btw aanrekenen?

– Sociale zekerheid: ziekteverzekering, kinderbijslagen, pensioenen, en dergelijke meer: de jongste cijfers over bijdragen en uitkeringen en de juiste online adressen.

– Beroepsaansprakelijkheid: de burger stapt makkelijker naar de rechter. Als freelancer kun je maar beter goed verzekerd zijn.

– Journalistiek in bijberoep: hoe doe je dat? En in welke mate mag het? Ook als je nog student bent? Of met tijdkrediet? Mag het als je uitkeringsgerechtigd werkloos bent? En wat mag je nog bijverdienen als gepensioneerde? Of als SWT-er?

Behalve voor freelancers in hoofdberoep, bevat het vademecum ook nuttige informatie voor loontrekkende collega’s die freelance journalistieke nevenactiviteiten verrichten.

Het vademecum is alleen toegankelijk voor leden van de VVJ.

Je hebt dus je erkenningsnummer (of aansluitingsnummer) nodig, plus je paswoord. Dat vul je in nadat je je op onze site hebt aangemeld.

Pol Deltour

Ivan Declercq

 

www.journalist.chilli/publicaties/vademecum-voor-zelfstandigen