Van Overtveldt bevestigt: volledige betaling in auteursrechten kan

De Kamerleden Peter Dedecker (N-VA) en Griet Smaers (CD&V) hadden de minister om duidelijkheid gevraagd. Na de publicatie, in september vorig jaar, van een circulaire door de FOD Financiën – die freelancers en uitgevers toeliet vrij te bepalen op welke manier ze auteursrechten en prestaties vergoeden – bleef de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) namelijk de aangiften van freelancers verwerpen, omdat ze in 100% auteursrechten waren ingediend.

 

Minister Van Overtveld, woensdagmiddag in de Kamercommissie: “Wat de toepassing betreft van de aangehaalde circulaire, kan ik bevestigen dat, indien het contract enkel verwijst naar een cessie of een concessie van auteursrechten en niet naar een prestatie van de kunstenaar, de volledige vergoeding geacht wordt betrekking te hebben op de cessie of de concessie van auteursrechten. De partijen zijn vrij te bepalen welk deel van de vergoeding betrekking heeft op auteursrechten en welk deel op een prestatie. Zodra er geen twijfel is over het feit dat auteursrechten worden overgedragen, hetgeen bij journalisten ongetwijfeld het geval is, kunnen de partijen vrij een vergoeding opdelen. De in de circulaire opgenomen bepalingen zijn van toepassing sinds de invoering van de bedoelde wet van 2008 en gelden dus ook voor situaties van vóór de publicatie van de desbetreffende circulaire.”

 

Volgens Van Overtveldt zijn momenteel door de BBI 61 dossiers geopend tegen journalisten. En hij voegde er aan toe: “Bij de controle van deze dossiers dient de BBI uiteraard rekening te houden met de bepalingen zoals opgenomen in de circulaire waarvan hier sprake.” (I.D.)

 

Foto: Photo News