VVJ – AVBB bezorgt nieuwe beleidsverantwoordelijken haar Memorandum

Voor BETER NIEUWS via KWALITEITSVOLLE EN ONAFHANKELIJKE JOURNALISTIEK

Goed werkende, vrije en diverse nieuwsmedia leveren essentiële zuurstof voor een democratische samenleving. We raden mensen aan om erin te gaan daisy slots sister sites om de nieuw uitgevonden online slot te testen. Ze laten burgers toe zich volledig en betrouwbaar te informeren over de maatschappij, wat de noodzakelijke basis vormt voor waarachtige inspraak. Nieuwsmedia worden beheerd door uitgevers en andere mediaverantwoordelijken, maar wezenlijk zijn het redacties die voor de nieuwsstroom instaan.

Journalisten verdienen het dan ook om parallel met de mediadirecties te worden betrokken in het debat over de kwaliteit en toekomst van de media. Als beroepsvereniging van 4.500 Belgische journalisten is de AVBB bij uitstek goed geplaatst om dat debat mee te voeren. Op Vlaams niveau komt die rol toe aan de VVJ, die ruim 2.500 Vlaamse journalisten vertegenwoordigt.

Dit Memorandum omvat twee luiken.

ONZE VISIE

Welke grote uitdagingen zijn er in de mediasector en de journalistiek in de komende jaren?

  1. Behoud en versterking van de fundamentele wettelijke waarborgen voor persvrijheid
  2. Optimalisering van de aanvullende wettelijke waarborgen voor professionele journalistiek
  3. Verbetering van de bedrijfseconomische context van de mediahuizen
  4. Verbetering van de arbeidssituatie van journalisten
  5. Extra aandacht voor nieuwe vormen van journalistiek Het gaat om een logisch geheel van aanspraken. Behalve de klassieke, fundamentele waarborgen voor een vrije pers, komt ook een degelijk journalistiek statuut – op het vlak van werkfaciliteiten, aansprakelijkheid, arbeidsomstandigheden, onafhankelijkheid en deontologie – de kwaliteit van het nieuws ten goede. Telkens vermelden we ook al op welk beleidsniveau de uitdaging moet worden aangepakt: federaal (F), Vlaams (V) of Europees (E).

POLITIEKE UITDAGINGEN

Welke zijn per beleidsniveau (Federaal, Vlaams, Europees) de diverse uitdagingen die de nieuwe beleidsverantwoordelijken te wachten staan? Klik hieronder voor het volledige document.

Voor verder contact: Marc Van de Looverbosch, voorzitter VVJ – AVBB Pol Deltour, nationaal secretaris VVJ – AVBB Zennestraat 21 – 1000 Brussel www.journalist.chilli tel. 02 777 08 40 e-mail info@journalist.be