Rechter trekt censuur tegen Clint.be weer in

Op 7 maart publiceerde Clint.be een artikel onder de kop ‘Foefelde Tomorrowland-boevrouw zelf met geluidsoverlast ?’. Journalist Kurt Aerts had het daarin over advocate Griet Cnudde, die als verhuurster van vakantiewoningen weigerde om aan een van haar huurders de waarborg terug te betalen. Wegens vermeende geluidsoverlast.

Cnudde nam de publicatie niet en ze spande een kort geding aan. Op eenzijdig verzoekschrift bovendien, wat betekent dat tegenpartij Clint.be niet eens opgeroepen werd. De voorzitter van de Antwerpse rechtbank, bij wie de klacht terecht kwam, volgde Cnudde en gebood Clint om het artikel van zijn website te halen op straffe van 2.500 euro per uur dat het bleef staan.

Webuitgever Think Media tekende verzet aan, en daardoor kon hij voor het eerst ook zijn visie geven. Dat leidde tot resultaat, want ondervoorzitter Claus van de rechtbank, bij wie de zaak nu terecht kwam, had oren naar die argumenten.

Zo stelt de nieuwe rechter vast dat journalist Aerts wel degelijk heeft geprobeerd om Cnudde te contacteren voor de publicatie. Alleen ging de advocate daar niet op in.

Bovendien blijkt de journalist het verhaal ook te hebben nagetrokken. Zo nam hij contact op met het kabinet van de burgemeester van Redu voor het verifiëren van de klachten over geluidsoverlast. “Op het eerste gezicht blijkt dan ook niet dat de journalist onzorgvuldig of lichtzinnig zou zijn te werk gegaan.”

Advocate Cnudde schermde nog met haar recht op privacy, maar ook dit wordt verworpen. “Zij is wel degelijk een publieke figuur, die vaak zelf op de voorgrond treedt. Als zodanig stelt zij zich bloot aan aandacht en kritiek in de pers.”

Kortom: “Het is niet omdat een bepaald artikel kritisch is, dat het niet mag gepubliceerd worden.” En: “De vordering van mevrouw Cnudde komt neer op preventieve censuur.” De tweede rechter beklemtoont nog dat een procedure op eenzijdig verzoekschrift niet nodig was in deze. Zo’n procedure moet heel uitzonderlijk blijven, wordt gezegd. En dit geschil had van meet af aan tegensprekelijk moeten worden beslecht. Gevolg: het gerechtelijke publicatieverbod wordt ingetrokken, ruim drie maanden nadat het werd uitgevaardigd.

Ongetwijfeld is het positief dat de rechterlijke macht zichzelf bijstuurt. Toch wijst advocaat Peter Marx, die Think Media verdedigde, op een gevaar. “In dit soort zaken krijgt de eerste beschikking, die op eenzijdig verzoekschrift wordt geveld, altijd veel aandacht. De tweede beschikking, na tegensprekelijk debat, haalt veel minder het nieuws. Zoveel maanden later is de zaak nu eenmaal niet meer actueel. Maar op die manier halen klagers voor een goed deel toch hun slag thuis.”

Pol Deltour