Mediahuis zet freelancers onder druk met nieuwe contracten

De VVJ drukte bij redactiemanager Toon van den Meijdenberg onmiddellijk haar onvrede uit over de gang van zaken. Ze vroeg hem om alle geplande contract’besprekingen’ onmiddellijk op te schorten, tot na overleg erover met de VVJ en – specifiek wat de auteursrechten betreft – JAM en SOFAM.

Om te beginnen de timing is onaanvaardbaar. Veel journalisten zijn met vakantie en moeilijk bereikbaar. En zolang men het contract niet heeft ondertekend, wordt men op ‘non-actief’ gezet, wat op veel betrokkenen een sterk intimiderend effect heeft.

Over de nieuwe contracten is met de VVJ of met de auteursmaatschappijen JAM of SOFAM alleszins geen enkel overleg gepleegd. Dat betekent meteen dat er over de inhoud meer dan een en ander aan te merken valt.

De VVJ raadt alle freelancers om te beginnen aan om zich niet te laten intimideren, en rustig de tijd te nemen vooraleer te ondertekenen. Het is daarbij essentieel dat iederéén dit doet: op die manier kunnen we samen een vuist maken die Mediahuis niet zomaar kan breken.

Intussen bereidt de VVJ een nota voor met inhoudelijke bedenkingen bij de voorgelegde overeenkomst. Die zal zo snel mogelijk worden verspreid.

Overigens is er ook nog een belangrijke groep freelancejournalisten die géén uitnodiging kreeg voor een nieuwe contractbespreking. Deze journalisten kunnen er stilaan van uitgaan dat Mediahuis met hen niet langer zal samenwerken. Ook deze collega’s zitten ongetwijfeld met veel vragen: welke rechten hebben ze op het einde van een freelance-samenwerking ? hoe zit het met hun auteursrechten op geleverd werk ? Ook voor deze vragen bereiden we een gestructureerd antwoordenpakket voor.

Wie sneller dan dat al informatie of advies zoekt, kan terecht op onze mail of telefoon:
– Pol Deltour – pol.deltour@journalist.be – 02 777 08 42 – 0478 38 10 33
– Ivan Declercq – ivan.declercq@journalist.be – 02 777 08 43
– JAM – info@sajam.be – 02 777 08 30
– SOFAM – marie.gybels@sofam.be – 02 726 98 00

(PD)