Rechterlijke censuur woekert verder, nu uitzendverbod tegen TV Oost

 

Persmededeling 22 mei 2014

 

 

Rechterlijke censuur woekert verder, nu uitzendverbod tegen TV Oost

 

 

Voor de vierde keer in even veel maanden tijd heeft een nieuwsmedium van een rechter het verbod gekregen om informatie te verspreiden. Dit keer kreeg de Oost-Vlaamse regiozender TV Oost een uitzendverbod opgelegd op straffe van 10.000 euro per overtreding. En opnieuw gebeurde dat na een eenzijdig kort geding, waarbij de zender zelf dus niet eens werd gehoord.

 

Dit keer betreft het informatieverbod een nieuwsitem over een nochtans relevante rechtszaak, waarin de correctionele rechtbank een echtpaar veroordeelde tot effectieve straffen voor brandstichting bij een buur. Om dat nieuwsitem te stofferen, nam TV Oost vanop de publieke weg enkele beelden van de twee woningen. De zender engageerde zich tegenover de betrokkenen om deze beelden discreet weer te geven, zonder identificatie van adres of identiteiten.

 

Een eenvoudige klacht van het koppel bij de voorzitter van de rechtbank van Dendermonde volstond voor een uitzendverbod. Zonder zelf ook maar enigszins haar standpunt te kunnen weergeven, kreeg TV Oost vlak voor haar nieuwsuitzending van 21 mei via een gerechtsdeurwaarder te horen dat uitzending van dit item haar 10.000 euro boete zou kosten. De omroep ging op het rechterlijk verbod in, maar overweegt nu zelf verdere stappen.

 

Het is de vierde keer in vier maanden tijd dat een nieuwsmedium via een eenzijdig kort geding te horen krijgt dat het welbepaalde informatie niet mag publiceren of uitzenden.

 

Deze gerechtelijke censuur is des te tragischer, nu de Belgische grondwetgever in 1831 de overheid (dus ook rechters) uitdrukkelijk verbood om voorafgaande censuur toe te passen tegenover de pers (inclusief audiovisuele media). België is onlangs trouwens door het Europees Hof voor de Mensenrechten veroordeeld, precies wegens een rechterlijk uitzendverbod na een eenzijdig kort geding.

 

De komende regering en het nieuwe parlement wacht na 25 mei onder meer de belangrijke taak om deze grondwettelijke bepaling meer te expliciteren, zodat de nefaste tendens van rechterlijke censuur tegenover nieuwsmedia eindelijk een halt wordt toegeroepen.

 

 

VVJ / AVBB

Zennestraat 21 – 1000 Brussel

www.journalist.chilli

Tel. 02/777.08.40 – Fax 02/777.08.49 – info@journalist.be