VVJ vraagt redelijkheid bij operatie-Mediahuis

VVJ vraagt redelijkheid bij operatie-Mediahuis

Resolutie Algemene Vergadering 22.02.2014

 

De VVJ, op 22 februari in Algemene Vergadering bijeen, stelt vast dat de sociale onderhandeling met betrekking tot de operatie-Mediahuis – waarbij de krantenactiviteiten van Corelio en Concentra worden samengevoegd – bijzonder moeilijk verloopt. Ze vraagt in dat verband dat de directie meer redelijkheid aan de dag zou leggen ten aanzien van het voltallige personeel.

Bij de operatie-Mediahuis zijn nog altijd een tweehonderdtal functies bedreigd, waaronder mogelijk 67 journalistieke. Daarnaast verliezen vele tientallen freelance journalisten hun werk.

De VVJ begrijpt en erkent dat er bij een fusie als deze jobs worden geschrapt. Maar de directie schiet daarbij al te ver door. We aanvaarden niet dat het jobverlies zou leiden tot extra werkdruk voor de blijvers – werkdruk die nu al bijzonder groot is. Evenmin aanvaarden we dat jobs worden vervangen door minderwaardig werk (outsouring naar externe bureau’s voor eindredactie, interimarbeid, valse zelfstandigen…).

De VVJ vraagt tevens dat de directie meer ambitie zou tonen om Mediahuis te ontplooien tot een voldragen multimediaal nieuwsplatform. Ze rekent hiervoor sterk op de aandeelhouders, aan wie het toekomt nu te investeren in de toekomst van hun mediabedrijf.

Tot slot eist de VVJ dat elke aanpassing van het loonstatuut voor journalisten vooraf grondig wordt bestudeerd en overlegd. Een fiscale optimalisatie in het licht van het gunstige belastingtarief voor auteursrechten kan enkel wanneer dit ook de journalisten ten goede komt zonder dat ze moeten inleveren op hun sociaal statuut.

 

www.journalist.be

info@journalist.be

tel. 02 / 777.08.40

Zennestraat 21 – 1000 Brussel