VVJ is VJV niet

 

VVJ is VJV niet

mededeling Raad van Bestuur VVJ

3 januari 2014

 

 

Niet voor de eerste keer is een journalistenvereniging die luistert naar de naam VJV (Vlaamse Journalisten Vereniging) een uiterst misleidende campagne begonnen om Vlaamse journalisten te recruteren als lid.

 

Deze VJV heeft geen enkel uitstaans met de VVJ (Vlaamse Vereniging van Journalisten), die de enige beroepsunie is van erkende beroepsjournalisten, en daarnaast ook andere journalisten groepeert die werken voor algemene nieuwsmedia.

 

De VVJ roept alle Vlaamse journalisten op om niet in te gaan op de lokroep van de VJV, hoe officieel die zich ook moge voorstellen.

 

Zo hebben de perskaarten die de VJV voorstelt geen enkele wettelijke betekenis, hoe officieel ze er ook mogen uitzien.

Enkel de officiële perskaarten van beroepsjournalist (of stagiair) die de VVJ onder haar leden verspreidt, hebben een wettelijk karakter, fungeren in de richting van de overheden in het land als een laisser-aller, en koppelen daaraan ook nog andere faciliteiten en voordelen.

 

De VVJ roept bij deze ook journalisten die in bijberoep werken voor algemene nieuwsmedia uitdrukkelijk op om bij haar aan te sluiten.

Enkel de VVJ staat, gelet op haar draagkracht en expertise, garant voor een reële belangenverdediging van alle journalisten – zij in hoofdberoep en zij in bijberoep.

Journalisten in bijberoep kunnen aansluiten bij de VVJ voor 65 euro per jaar, en krijgen in ruil daarvoor alle informatie (magazine De Journalist, website www.journalist.chilli, Journalistenagenda…) en secretariaatsservice-op-maat.

Zo beschikt de VVJ over een eigen adviseur voor freelancejournalisten, die hen met raad en daad kan bijstaan.

 

En ook studenten in de journalistiek hebben er alle baat bij om bij de VVJ, en niet bij andere journalistenclubs aan te sluiten.

Opnieuw omdat enkel de VVJ – met de informatie en service die alleen zij ter beschikking heeft – waarborgen biedt voor een reële belangenverdediging van alle journalisten (in spe).

 

Journalisten van beroep tot slot, die werken voor meer gespecialiseerde nieuwsmedia, kunnen altijd terecht bij de VJPP (Vereniging van Journalisten van de Periodieke Pers), de beroepsunie waarmee de VVJ tegen Nieuwjaar 2015 een integratie voorbereidt.