Rechter heft censuur van P-Magazine op

 

In het oog van de storm stond een gedocumenteerde en evenwichtige reportage over zandwinning in de Filippijen en de ecologische risico’s daarvan. Auteur was journalist Peter Dupont van P-Magazine. Baggerbedrijf De Nul, dat in het stuk werd genoemd, trok naar de rechter in Dendermonde om via een kort geding een publicatieverbod te krijgen.

Die rechter ging daar ook op in, nota bene zonder P-Magazine zelf te horen. Uitgever Think Media legde de zaak vervolgens voor aan de voorzitter van de Dendermondse rechtbank, en die kwam tot een heel wat afgewogener uitspraak.

Volgens de rechtbankvoorzitter is er op het eerste gezicht geen misbruik gemaakt van het recht op vrije meningsuiting. Het gewraakte artikel blijft al bij al zeer op de vlakte, citaten worden correct weergegeven, er wordt secuur met aanhalingstekens gewerkt. Bovendien moet de nv De Nul “als internationale marktspeler van belang een hogere graad van tolerantie aan de dag leggen”. Overigens vroeg de journalist het bedrijf om een reactie, en werd ook die reactie op een juiste manier weergegeven.

Conclusie: intrekking van het gerechtelijke publicatieverbod.

 

 

VVJ steunt P-Magazine in haar verzet tegen censuur

 

Mededeling 28 januari 2014

 

 

De VVJ is verbaasd en bezorgd over een rechterlijke beschikking, uitgesproken in kort geding op eenzijdig verzoekschrift, die P-Magazine verbiedt om een artikel over baggerbedrijf De Nul verder te publiceren op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per uur (!).

 

Het artikel beschrijft nochtans op een ernstige en evenwichtige manier de industriële zandwinning  in de Filipijnen, en de risico’s die dit met zich meebrengt op ecologisch vlak.

 

De voorzitter van de rechtbank van koophandel in Dendermonde volgde integraal het eenzijdig verzoekschrift van baggerbedrijf De Nul, en dit zonder enige empathie voor de persvrijheid of de journalistieke regels en praktijken.

 

Een dergelijke beschikking komt neer op zware censuur. Onder druk van de onnoemelijk zware dwangsom haalde P-Magazine het artikel van haar website.

 

De VVJ rekent er, samen met P-Magazine, sterk op dat de rechterlijke beschikking woensdag (29.01), bij de tegensprekelijke behandeling van het kort geding, wordt hervormd.

 

Voor de democratie is het van wezenlijk belang dat journalisten vrij en kritisch – zij het ook deontologisch verantwoord, zoals hier is gebeurd – kunnen berichten over alle gebeurtenissen van maatschappelijk belang.

 

 

 

Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ)

Zennestraat 21 – 1000 Brussel

www.journalist.chilli

info@journalist.be – tel. 02-777 08 40