Mediahuis bezorgt Vlaamse journalistiek zwarte dag

De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) verwerpt de zware sanering die Mediahuis al meteen doorvoert na de fusie van de krantenactiviteiten van Corelio en Concentra. Het schrappen van 205 fte’s, of 1 job op 5, onder wie 67 journalisten, is een zwaardere klap dan gevreesd. Bovendien houden die cijfers geen rekening met het grote aantal freelancejournalisten in bijberoep, dat als regioverslaggevers voor de betrokken kranten aan de kant wordt gezet.

 

De ontslaggolf past zonder twijfel in een bedrijfseconomische logica. Maar het effect is wel een aanzienlijk verlies van journalistieke meerwaarde en diversiteit. Wat Mediahuis ook moge beweren, kunnen met zo veel journalisten minder onmogelijk even goede kranten worden gemaakt. Verlies van journalistieke werkgelegenheid staat onverminderd voor een verlies van nieuwskwaliteit.

 

De VVJ zal er in functie van het komende sociale overleg, dat op 18 november wordt hervat, alles aan doen om het jobverlies bij Mediahuis te beperken. De VVJ zal er tevens nauwgelet op toezien dat geschrapte jobs nu niet worden vervangen door minderwaardige vormen van werkgelegenheid, zoals schijnzelfstandigheid of misplaatste interimarbeid.

 

Voor de mediasector in haar geheel zijn het zwarte dagen. Naast Mediahuis voert ook De Persgroep bij haar kranten serieuze interne hervormingen door die een hypotheek leggen op de diversiteit van het nieuwsaanbod. Daarnaast heeft Sanoma haar magazinetitels in het winkelraam gezet. En ook aan Franstalige kant volgt de ene sanering op de andere fusie. De VVJ wil er bij dat alles aan herinneren dat enkel journalisten garant kunnen staan voor nieuwscontent – de content die onontbeerlijk is willen de mediahuizen de zware crisis die ze doormaken overleven.

 

De VVJ staat tevens ter beschikking van alle leden die met vragen of bekommernissen zitten.