VVJ blijft ongerust over concentraties bij Vlaamse kranten

VVJ BLIJFT HOOGST ONGERUST OVER CONCENTRATIES BIJ VLAAMSE KRANTEN

 

25 oktober 2013

 

 

De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) blijft zich grote zorgen maken over de nakende fusie van de krantenactiviteiten van Corelio en Concentra in Het Mediahuis, ook na de voorwaardelijke toelating hiervoor van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA).

 

Positief is dat de vier betrokken krantentitels moeten blijven bestaan, en dat elk over een “voldoende uitgebouwde redactie van journalisten en/of correspondenten” moet beschikken, aangestuurd door een équipe van minstens vijf redactieverantwoordelijken. Voor Gazet van Antwerpen formuleert de BMA bovendien een specifieke voorwaarde in verband met het provinciale bereik.

 

Maar al bij al zijn de voorwaarden van de BMA vaag geformuleerd, en kunnen ze ook minimalistisch worden ingevuld. Bovendien zijn ze slechts vijf jaar van kracht.

 

De VVJ erkent als geen ander de moeilijke economische context waarin de nieuwsmedia vertoeven. In die context kunnen concentraties leiden tot het voortbestaan van titels en een betere inzet van werkmiddelen.

 

Maar in zoverre concentratie gepaard gaat met het snijden in personeel – wat ontegensprekelijk de bedoeling blijft van Het Mediahuis – is het effect onverkort negatief. Met minder journalisten en ander mediapersoneel kan onmogelijk hetzelfde nieuwsaanbod geleverd worden. De VVJ blijft dan ook hoogst ongerust dat komende herstructureringen in Het Mediahuis zullen leiden tot een verschraling van de diversiteit en de kwaliteit van het nieuws in Vlaanderen.

 

Overigens doet zich ook bij De Persgroep op dit ogenblik een concentratiebeweging voor, in de vorm van de verhuizing van De Morgen naar Kobbegem, waar Het Laatste Nieuws is gehuisvest. Ook hier valt te vrezen voor een verlies van redactionele identiteit, een afslanking van het journalistenbestand en een verschraling van het nieuwsaanbod.