AVBB interpelleert KBVB over Rode Duivels-censuur

De AVBB, die uitgeverij Van Halewyck van meet af aan adviseerde in deze zaak, contacteerde de KBVB nu ook rechtstreeks, met het volgende schrijven:

Aan de KBVB

p/a Stefaan Van Look

Geachte,

Met verwondering nemen wij als Belgische journalistenvereniging kennis van uw vordering tegen uitgeverij Van Halewyck om het Jaarboek Voetbal 2012-2013 niet te verspreiden.

Daarbij voert u aan dat zowel de publicatie van de foto van enkele Rode Duivels op de cover als het gebruik van de naam ‘Rode Duivels’ onrechtmatig zou zijn, gelet op het beschermde karakter ervan.

Om te beginnen willen we beklemtonen dat het boek in kwestie een journalistiek werk betreft – zoals duidelijk aangegeven bij de auteursvermeldingen – en dat dit wordt uitgegeven door een professionele uitgeverij.

U zal weten dat wetgeving en rechtspraak – op zowel het nationale als Europese niveau – de grootst mogelijke bescherming toekennen aan de persvrijheid. Dat geldt zeker wanneer de informatie maatschappelijk relevante thema’s of figuren betreft, zoals in casu het geval is. Uw vordering om de verspreiding van dit boek te verbieden komt dan ook neer op een ernstige belemmering van de vrije informatiestroom.

Wat het beeld van enkele Rode Duivels op de cover betreft, kunnen we eraan toevoegen dat het om een publiek beeld gaat dat volstrekt legitiem is aangeschaft bij fotoagentschap Image Globe. Op geen enkele manier doet de publicatie dan ook afbreuk aan individuele of collectieve portretrechten van wie dan ook.

De keuze om dit beeld op de cover te zetten is overigens eveneens perfect legitiem vanuit journalistiek oogpunt. Het gaat immers om een uiterst informatief beeld, dat bovendien een grote esthetische waarde heeft. U voert aan dat de keuze van dit beeld “commercieel” is geïnspireerd, maar dit doet niets af aan de grote informatieve relevantie en perfecte journalistieke verantwoording ervan.

Wat de term ‘Rode Duivels’ betreft kan men zich al evenmin – zo mogelijk nog minder – indenken dat iemand hier exclusiviteit op claimt. Het tart werkelijk elke verbeelding hiervan een merknaam te maken die niet vrij in een journalistieke context zou kunnen worden gebruikt.

Om deze redenen verzoeken we u met aandrang om de claim tegen uitgeverij Van Halewyck te laten vallen, en af te zien van elke andere claim tegen verder journalistiek werk over de Rode Duivels.

Met bijzondere hoogachting,

 

namens de AVBB,

 

Pol Deltour

nationaal secretaris

Foto: Bolcina – Kalut/Photo News