Werelddag van Persvrijheid: IFJ neemt vier landen op de korrel

De IFJ maakt zich zorgen over het toenemend aantal journalisten die wegens hun journalistiek werk gevangen zijn gezet. Zo zouden volgens de Turkse Vereniging van Journalisten momenteel 69 journalisten in een Turkse cel zitten, in afwachting van een proces. Ze worden beschuldigd van schending van de Turkse strafwet of van anti-terreurwetten, louter omdat ze hun werk als journalist hebben verricht.

 

In China zou het gaan om een 30-tal journalisten die zijn opgepakt en in een cel geworpen, omdat ze hadden gepoogd hun publiek correct te informeren. Ook in Eritrea is de situatie van de persvrijheid zorgwekkend: daar zouden, volgens betrouwbare bronnen, minstens 18 journalisten zijn opgepakt en vastgehouden, zonder enige concrete beschuldiging. Sinds september 2001 geldt in Eritrea een verbod op onafhankelijke media.

 

De brief van de IFJ-voorzitter voor Iran is direct gericht tot de Iraanse leider Ayatollah Kamanei. Hij verwijst naar de Iraanse Journalistenvereniging die meldt dat 24 journalisten in de gevangenis zitten op beschuldiging van het overtreden van Iraanse wetten. Terwijl ze alleen maar hun taak als journalist ter harte hebben genomen. De IFJ vestigt ook de aandacht op het onbillijke verbod op de Iraanse Journalistenvereniging, na de presidentiële verkiezingen van 2009. Sindsdien kan die vereniging niet meer werken en zijn bovendien twee van haar leiders in een Iraanse gevangenis gezet.

 

Europese Federatie

 

In het kader van de Werelddag van de Persvrijheid onderstreept de Europese Federatie van Journalisten (EFJ), een afdeling van de IFJ, de nood om journalistiek als een ‘openbaar goed’ te promoten. En dat is geen vanzelfsprekendheid in tijden van bezuiniging, mediaherstructureringen en nooit eerder geziene commercialisering van de journalistiek.

“We zien dat letterlijk duizenden journalisten in Europa de afgelopen maanden hun job hebben verloren. Sommigen zijn werkloos en anderen doen voort in heel precaire posities”, aldus EFJ-voorzitter Arne König.

 

De EFJ luidt de alarmbel over de almaar toenemende onzekere arbeidsvoorwaarden waaronder journalisten – vooral jonge mensen – moeten werken. Die arbeidsomstandigheden bedreigen de professionele normen, de economische onafhankelijkheid en de mogelijkheid om persvrijheid en pluralisme te respecteren.

 

Zelfs in economisch nog welvarende Europese landen staat de persvrijheid onder druk, meent de EFJ. Onder het voorwendsel van flexibiliteit en concurrentie worden sommige openbare omroepen onderworpen aan bezuinigingen en wordt beknibbeld op journalistenvergoedingen. “Je kunt geen vrije media hebben en kwalitatief nieuws als je de professionals die onderzoek moeten doen en verslag  uitbrengen negligeert”, zegt König.

 

Van 13 tot 15 mei komen in Verviers journalistenvertegenwoordigers bijeen uit 26 Europese landen, om tijdens de Algemene Vergadering van de EFJ te discussiëren over “Journalistenverenigingen in tijden van crisis: strijden voor journalistiek als openbaar goed”.  (I.D.)

(foto Photo News)