Misbruik interimcontracten in de journalistiek veroordeeld

De journalisten werkten al jaren voor de zender met dagcontracten via uitzendkantoren. Slechts enkele mensen op de redactie kregen nog een gewone arbeidsovereenkomst. Via de VVJ probeerden de journalisten tot een onderhandelde oplossing te komen, maar dat weigerde RTV.

De arbeidsrechtbank heeft de journalisten nu omzeggens volledig in het gelijk gesteld. Interimarbeid kan enkel in welomschreven wettelijke gevallen plaats vinden, staat in het vonnis: voor de vervanging van een vaste kracht, het opvangen van een tijdelijke vermeerdering van werk of de uitvoering van een uitzonderlijk werk. RTV kan evenwel niet aantonen dat een van die gevallen van toepassing is. Hoe dan ook volstaat het inroepen van ‘de crisis’ niet als argument, aldus de rechtbank. En dus is het interimstatuut oneigenlijk gebruikt.

Achterstallig loon

Het gevolg is dat de journalisten als titularis van een gewone arbeidsovereenkomst moeten worden behandeld. RTV moet hen nu achterstallig loon uitbetalen en de opzeggingsvergoeding gekoppeld aan een gewoon arbeidscontract. Ook achterstallige bijdragen voor het aanvullende journalistenpensioen zijn nog verschuldigd.

Zowel de journalisten als de VVJ zijn bijzonder tevreden met de uitspraak. Hopelijk heeft het vonnis van de arbeidsrechtbank van Turnhout een grote precedentwaarde, en zet het ook alle andere mediahuizen ertoe aan terughoudender om te springen met het interimstatuut. Het principe is en moet blijven dat journalisten die vast aan een redactie zijn verbonden, beschikken over een deugdelijke arbeidsovereenkomst.

Het arbeidsstatuut van pas afgestudeerde journalisten is de laatste jaren flink uitgehold. Door de crisis, en ook de nog altijd grote aantrekkingskracht van het beroep,  worden beginnende journalisten vaak povere loons –en arbeidsvoorwaarden aangeboden. Wie hier niet mee akkoord gaat, komt niet aan de bak. De VVJ blijft beklemtonen dat goede arbeidsomstandigheden essentieel zijn voor kwaliteitsvolle journalistiek.

Contact:
Pol Deltour: 0478 38 10 33
Katrien Lodewyckx: 0479 76 60 55
Sarah Schoeters: 0473 35 22 55

(foto: Christophe Licoppe / © Photo News)