Helft klachten over privacy

De Raad heeft in totaal 26 uitspraken gedaan, en in een kleine meerderheid van de uitspraken werd de klacht gegrond bevonden. Dertien geschillen konden minnelijk worden geregeld. De overige dossiers zijn nog in behandeling, werden onontvankelijk bevonden of werden stopgezet omdat de betrokkenen niet langer aandringen op een uitspraak.

Nieuwe richtlijn

Spraakmakend waren de klachten die de Raad voor de Journalistiek ontving over de publicatie van foto’s van de minderjarige slachtoffers van de busramp in Sierre. Die klachten werden minnelijk geregeld door de opname van excuses in de betrokken kranten. Tevens waren ze aanleiding tot de publicatie van een nieuwe richtlijn over het gebruik van
informatie en beeldmateriaal van persoonlijke websites en sociale netwerksites
.

De Raad voor de Journalistiek, die in 2002 werd opgericht als forum voor journalistieke beroepsethiek, bestaat ondertussen ruim tien jaar. Hij is samengesteld uit zes journalisten, zes vertegenwoordigers van de mediabedrijven en zes vertegenwoordigers uit de civiele samenleving.

Het volledig jaarverslag kan je in pdf-formaat downloaden op de website van de Raad voor de Journalistiek.