Financiën belooft meer duidelijkheid over fiscaliteit vergoedingen voor journalisten

Sinds een wet van 2008 een fiscaal voordeeltarief van 15% voor auteursrechten bepaalt, wordt een pak journalisten voor hun freelancewerk in die vorm (en niet langer in klassieke honoraria) vergoed. Voor veel journalisten geeft dit voorlopig geen problemen, maar anderen zagen zich wél geconfronteerd met een weerspannige belastingcontroleur. De VVJ maakte onlangs nog een stand van zaken op over de grote verschillen tussen lokale belastinginspecties.

Geconfronteerd met een parlementaire vraag van kamerlid Uyttersprot (N-VA), heeft voormalig Financiënminister Vanackere toelichting gegeven bij het dossier. Vanackere herhaalde dat het nooit de bedoeling is geweest om wat klassiek als werkvergoeding werd betaald nu om te zetten in auteursrechten. Maar tegelijk erkende hij dat verdere verduidelijking blijkbaar nodig is, en hij zou in dat verband contact opnemen met zijn administratie.

VVJ-leden kunnen de evolutie in dit dossier op de voet blijven volgen via het magazine De Journalist en via onze website. (foto: Photo News)

Pol Deltour