Algemene Vergaderingen van de VVJ – AVBB op zaterdag 23 februari

Enkel een collectieve en solidaire opstelling van alle journalisten zal toelaten de gepaste signalen te sturen naar de mediahuizen en de overheden. Mee daarom zijn de Algemene Vergaderingen van VVJ en AVBB op 23 februari (vanaf 10 uur in de Zennestraat 21, 1000 Brussel) van groot belang. We rekenen dan ook sterk op jullie aanwezigheid.

Voor wie?

 

  • De Algemene ledenvergaderingen van VVJ en AVBB omvatten alle erkende beroepsjournalisten die lidgeld betaalden voor 2013. Zij hebben zowel stemrecht als het recht om verkozen te worden in de Raad van Bestuur.
  • Andere VVJ/AVBB-leden (stagiairs, oud-journalisten, persmedewerkers, houders van een T-kaart, studenten/docenten) kunnen de AV bijwonen zonder stemgerechtigd of verkiesbaar als bestuurslid te zijn.

Het volledige programma en een model van volmacht kan je downloaden in onze agenda