VVJ verbijsterd over nieuwe veroordeling opinievrijheid

Desmet laakte in zijn ‘edito’ de positie van procureur-generaal Liégeois, die het dossier met een minnelijke schikking wil afsluiten. De vordering ging overigens uit van de echtgenote van de PG, die zich onrechtstreeks door het edito in opspraak gebracht voelt. De rechtbank van Mechelen veroordeelde Desmet tot 1 euro morele schadevergoeding en alle proceskosten.

Op 11 december 2012 veroordeelde het hof van beroep van Brussel het magazine MO* voor het publiceren van een karikatuur op zijn cover van maart 2006. Het ging om een prent van de Belgische industrieel Georges Forrest, actief in de mijnbouw in Congo, die werd afgebeeld met een Mobutu-muts op het hoofd. MO* werd hiervoor veroordeeld tot 5000 euro schadevergoeding.

Zware aantasting van de persvrijheid

De VVJ beklemtoont dat het in beide gevallen gaat om een uiterst normale uitoefening van de informatie- en opinievrijheid. Deze publicaties veroordelen komt neer op een zware aantasting van de persvrijheid. Door hun precedentwaarde hebben ze een nefast chilling effect op commentaarschrijvers, opiniemakers, columnisten, cartoonisten en op alle journalisten in het algemeen.

De VVJ steunt De Morgen en MO* Magazine in het hoger beroep, respectievelijk cassatieberoep dat ze zullen indienen. Zonodig dient, bij een nieuwe bevestiging van de veroordeling, beroep te worden aangetekend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg, waar informatie- en persvrijheid wel naar waarde worden geschat.

Desmet stomverbaasd

Yves Desmet zegt in de krant De Morgen dat hij stomverbaasd is dat hij een schadevergoeding moet betalen aan een dame over wie hij nooit één letter schreef. “Dit vonnis gaat in tegen iedere eerdere rechtspraak die intussen al ontelbare keren is uitgesproken door allerhande rechtbanken en hoven. Hier wordt volledig voorbij gegaan aan de vrijheid van meningsuiting.”

Het commentaarstuk De vele facetten van een diamantoorlog” van Yves Desmet

Foto: Christophe Licoppe/Photo News