MO*magazine veroordeeld voor spotprent

De spotprent toonde een postzegel waarop een geschilderde afbeelding van George Forrest met luipaardmuts en tegen een Congolese vlag stond met als titel: ‘George Forrest. Koper-Koning van Congo’. Het hof van beroep heeft de klacht over het artikel (De koperkoning van Congo) dat in datzelfde nummer stond wel ongegrond verklaard.

Wereldmediahuis vindt de veroordeling voor de publicatie van de spotprent bijzonder onrustwekkend: “Het Hof stelt bijvoorbeeld dat de prent niet aan de werkelijkheid beantwoordt, dat ze niets toevoegt aan het artikel, dat ze geen objectieve berichtgeving is…  Bovendien argumenteert het Hof dat de heer Forrest geen politicus is, dat het recht op humor niet misbruikt mag worden voor de lasterlijke en beledigende karakter van de tekening, dat MO* geen satirisch blad is… Bijna al deze argumenten zijn toepasbaar op het overgrote deel van de spotprenten die in de westerse media verschijnen en die uitdrukkelijk beschermd worden door het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.”

Gevaarlijke uitspraak omwille van mogelijke precedentswaarde

Pol Deltour van de Vlaamse Vereniging van Journalisten hoopt dat de uitgever verdere stappen zal zetten: “Dit is een gevaarlijke uitspraak, vooral wegens de mogelijke precedentswaarde”, zegt Deltour. “Cartoons, columns, standpunten en dergelijke zijn formats waarvoor persvrijheid nog meer bescherming zou moeten bieden, omdat er altijd een element van overdrijving, van chargeren speelt. Deze uitspraak is slecht nieuws voor de hele Vlaamse mediasector. We willen niet dat iedereen die het onderwerp is van een cartoon straks klacht gaat indienen.”