Uitnodiging statutaire algemene vergaderingen VVJ & AVBB op 8 en 15 november

Vooral de Franstalige zustervereniging AJP voert een belangrijke statutenwijziging door. In navolging van de VVJ zal ze straks ook niet-erkende journalisten toelaten als lid, zij het zonder dat die dus een officiële perskaart krijgen noch de faciliteiten daaraan verbonden. Deze ‘persmedewerkers’ kunnen wel aanspraak maken op de dienstverlening van de vereniging tegen een verminderd lidgeld. Concreet gaat het om regionale of buitenlandse correspondenten die werken voor algemene nieuwsmedia of om losse sport- of cultuurmedewerkers. Ook al werken zij slechts in nevenberoep voor krant of omroep, hun bijdragen aan het nieuwsmedium zijn vaak van groot belang.

Ook de VJPP – Vereniging van Journalisten van de Periodieke Pers (of vakpers) – laat al langer deze ‘persmedewerkers’ toe als lid. Voor de integratie VVJ-VJPP en aan Franstalige kant AJP-AJPP, was het nodig dat ook de AJP nu deze stap zet.

In het verlengde hiervan – en ook weer op vraag van de collega’s van de VJPP – zou tevens een vertegenwoordiger van deze ‘persmedewerkers’ worden opgenomen in de Raad van Bestuur. Dit veronderstelt een kleine wijziging van de statuten bij VVJ, AJP en de federale AVBB.

De VVJ formaliseert daarnaast de mogelijkheid van lidmaatschap voor docenten en studenten in de journalistiek. Ook hier gaat het om een toetreding die het lid alle gewenste informatie en service verleent, zonder de officiële erkenning als beroepsjournalist. Van de gelegenheid wordt tot slot gebruik gemaakt om de nieuwe locatie (Zennestraat 21) in de statuten op te nemen en nog een paar andere puur technische wijzigingen door te voeren.

 

Praktisch:

 

1ste statutaire AV op donderdag 8 november, 18u30, in de Zennestraat 21, 1000 Brussel

Aangezien op deze AV zo goed als zeker het vereiste quorum van ½ van de stemgerechtigde leden niet wordt gehaald, worden alle leden meteen ook uitgenodigd voor een

2de statutaire AV op donderdag 15 november, 18u30, in de Zennestraat 21, 1000 Brussel

 

Alle leden worden individueel per e-mail uitgenodigd.

De voorgestelde wijzigingen aan de statuten van VVJ en AVBB zijn terug te vinden in bijgaande pdf-documenten.

Met collegiale groeten,

Marc Van de Looverbosch

Voorzitter VVJ-AVBB

Pol Deltour

Nationaal secretaris VVJ-AVBB