De Morgen schrapt allochtoon

‘Daarmee willen we de problemen van het multi-etnisch en multireligieus samenleven allerminst onder de mat vegen’, schrijft hoofdredacteur Wouter Verschelden. ‘Het immigratiedebat verdient in alle hevigheid gevoerd te worden, elke dag opnieuw.’

Het initiatief van De Morgen wordt positief onthaald: minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet roept in een brief aan andere Belgische redacties de hoofdredacteurs op het voorbeeld van De Morgen te volgen en niet langer ‘allochtoon’ te gebruiken.

Gewoon hoogleraar politieke wetenschappen aan de KU Leuven Marc Hooghe schrijft in een opiniestuk in De Morgen dat het een veranderende maatschappelijke realiteit weerspiegelt. ‘Men kan uiteraard discussiëren over het tijdstip. Misschien wil de redactie wat te snel gaan, en worden de allochtonen pas over vijf of tien jaar echte autochtonen. Maar het proces zelf is onvermijdelijk.’

Kritiek

Het in de ban doen van het woord allochtoon krijgt ook tegenkanting. Rik Torfs haalt drie argumenten aan waarom hij het jammer vindt dat het niet meer zal te lezen zijn in De Morgen, ook al houdt hij zelf niet van het woord. En volgens Jan Blommaert in De Wereld Morgen is het ‘een gigantische illusie dat er neutrale termen bestaan. Kijk naar de woorden die De Morgen in de plaats stelt: alsof er enige twijfel bestaat over wie dat gaat. Maghrebijnse mannen, moslimjongeren. De associaties die die woorden oproepen blijven identiek. Het zijn allemaal synoniemen van elkaar.’