VVJ huist voortaan aan de Zennestraat 21

De hergroepering met auteursrechtenmaatschappij JAM moet leiden tot een nog betere service voor journalisten. En de verwerving in eigendom van het pand – voor de eerste keer in de geschiedenis van de Belgische journalistenverenigingen – moet op lange termijn meer financiële zekerheid bieden.

De VVJ en de AJP zijn elk voor een kwart eigenaar van het pand. De JAM heeft de resterende helft in eigendom. De drie organisaties staan samen in voor het beheer via een gemeenschappelijk zakencentrum. Wat de VVJ betreft gebeurt de financiering met een lening. De JAM kon haar inbreng voor een deel betalen uit de verkoop van het pand dat ze bezat in Woluwe.

Frans Wauters, tot eind dit jaar nog directeur van de JAM en tevens VVJ-penningmeester, komt de grootste verdienste toe voor het welslagen van het project. Samen met architect Frans Van Praet coo?rdineerde hij de grootscheepse renovatie van het pand, dat op het moment van de aankoop letterlijk uit niet meer dan enkele muren en een dak bestond. Het gebouw dateert uit 1920 en bood eertijds onderdak aan een taverne en aan een bedrijf voor het onderhoud van industrie?le machines. Bij de renovatie is veel aandacht besteed aan milieuvriendelijkheid en energiezuinigheid.

In De Journalist en bij dit artikel alvast enkele beelden van het nieuwe Huis van de Journalist, gemaakt door persfotograaf Lieven Van Assche. Tevens de nodige bijkomende informatie, zoals de nieuwe telefoonnummers van het VVJ-secretariaat (mailadressen blijven ongewijzigd).

Hoe de Zennestraat 21 bereiken?

Openbaar vervoer

  • Dichtstbij gelegen metrostation is Sint-Katelijne; ook de stations De Broucke?re, Beurs en Anneessens zijn een optie. Ga richting Bloemenhofplein, iets verderop ligt de Zennestraat.
  • Vanaf het Centraal Station ligt het Huis van de Journalist op een goed kwartier wandelen. Ga richting Anspachlaan en steek die over in de richting van het Bloemenhofplein.

Wagen

  • Vanaf de kleine ring (Slachthuislaan/Poincare?laan) ter hoogte van de Anderlechtsepoort kun je de Zennestraat onmiddellijk inslaan.
  • Vanaf Saincteletteplaats kun je ook het Ijzerplein inslaan en dan weg vervolgen langs de Handelskaai, Timmerhoutkaai, Varkensmarkt, Papenvest, Hopstraat en Grootsermentstraat om uit te komen in de Zennestraat.

Meer informatie:

(PD)