VRT en ‘de Keizer van Oostende’ – VVJ-mededeling

MEDEDELING VVJ OVER HET INCIDENT TUSSEN ENKELE JOURNALISTEN EN ‘DE KEIZER VAN OOSTENDE’

 

 Zonder enige uitspraak te doen over (de correctheid van) de gebrachte informatie, noch over de (al dan niet) deontologische werkwijze van de betrokken collega’s, wenst de Raad van Bestuur van de VVJ het volgende aan te stippen:

 

1. De VVJ zal zoals steeds al het nodige doen om de belangen van de betrokken journalisten te vrijwaren.

 

2. De VVJ beklemtoont – en verheugt zich erover – dat de VRT een uitgewerkt kader voor zelfregulering heeft (dit in tegenstelling tot diverse andere mediahuizen).

Zowel de redactieraad als de deontologische adviesraad omvat collega’s die bij uitstek geschikt zijn om incidenten als dit te beoordelen.

 

3. De VVJ rekent erop dat zowel de hoofdredactie als de directie van de VRT haar beslissingen stroomlijnt met de oordelen van de redactieraad en de deontologische adviesraad.

De wijze waarop de VRT-verantwoordelijken het incident tot dusver hebben behandeld, roept vragen op.

 

4. De VVJ pleit ervoor dat ook VRT-medewerkers zich kunnen blijven engageren in journalistieke projecten buiten het werk, zoals onderzoeksjournalistiek gefinancierd door het Fonds Pascal Decroos, zij het dat dit moet passen in de minimale deontologie eigen aan de openbare omroep.

De VVJ vraagt dat de VRT in samenwerking met de redactieraad en deontologische adviesraad de krijtlijnen voor de totstandkoming van externe journalistieke onderzoeksprojecten expliciteert.

 

5. De VVJ vraagt aan alle mediaverantwoordelijken dat blijvend – en meer dan vandaag – wordt geïnvesteerd in onderzoeksjournalistiek.

Enkel door consequent en correct onze rol van waakhond op te nemen, komen we ten volle tegemoet aan onze taak van democratische tegenmacht.

De VVJ vraagt dat de VRT snel werk maakt van het plan dat ze overeenkomstig de beheersovereenkomst 2012-2016 moet opmaken “om onderzoeksjournalistiek aan te moedigen en te implementeren zodat onderzoeksjournalistiek in meerdere programmaonderdelen aan bod komt”.

 

de Raad van Bestuur van de VVJ

 Foto Christophe Licoppe/ /Photo News