Dag van Persvrijheid: “Laat opgesloten journalisten vrij”

Voor de IFJ is een herziening van de wetten op laster en de antiterrorismewetten dringend nodig, omdat die net verantwoordelijk zijn voor een meerderheid van het opsluiten van journalisten.

IFJ-voorzitter Jim Boumelha ziet het procederen tegen journalisten in veel landen als een van de grootste vormen van censuur. Regeringen moeten wetten op laster intrekken en antiterrorismewetten herzien die echte persvrijheid in de weg staan, vindt hij.

Wereldwijd zitten momenteel meer dan 150 journalisten gevangen, sommigen onder hen al jaren zonder enige vorm van proces. In China zijn het er ruim 20, in Eritrea minstens 25, van wie sommige al een decennium. Op die manier onderdrukken die regimes onafhankelijke journalistiek. In Ethiopië zitten 7 journalisten vast, onder wie 2 Zweden, beschuldigd van terrorisme.

Volgens de Iraanse vereniging van journalisten zitten in haar land 30 journalisten achter de tralies, een gevolg van de beperkende maatregelen na de betwiste presidentsverkiezingen van juni 2009.

Maar de kroon spant toch Turkije, met naar schatting 100 journalisten in gevangenschap. De Europese Federatie van Journalisten (EFJ) heeft diverse nationale journalistenverenigingen aangespoord een Turkse gevangen journalist te “adopteren”, om zo de druk op de Turkse overheid te vergroten. De journalistenverenigingen van België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Duitsland, Spanje, Zweden en Italië zijn daarop ingegaan en hebben dus elk een Turkse journalist die ze in het bijzonder steunen. Niet altijd zonder succes: op 30 april is Baha Okar, de beschermeling van  de Italiaanse journalistenvereniging die al sinds 2010 gevangen zat, in voorlopige vrijheid gesteld. Ondertussen maakt de EFJ zich wel zorgen over de druk en intimidatie die op individuele Turkse journalisten wordt uitgeoefend om de Turkse journalistenverenigingen de rug toe te keren.

Ook ten aanzien van Hongarije is op het vlak van respect voor persvrijheid nog veel werk aan de winkel, zegt EFJ-voorzitter Arne König. De EFJ roept de Europese Raad, met steun van het Europees Parlement en de Europese Commissie, op om actie te ondernemen tegen Hongarije, op basis van artikel 7 van het Europees Verdrag, “omdat het ondermijnen van de persvrijheid in dat land duidelijk een schending betekent van gezamenlijke Europese waarden”. De Europese Raad zou daardoor de rechten van het land kunnen opschorten, inclusief het stemrecht van de Hongaarse vertegenwoordigers in de Europese Raad.

Op haar jaarlijkse algemene vergadering, dit jaar van 15 tot 17 juni in Bergamo, zal de EFJ een speciale discussie opzetten over persvrijheid in Europa.