VVJ-Antwerpen kiest nieuw bestuur en zet krijtlijnen uit

Het eerstverkozen bestuur van de nieuwe VVJ-afdeling Antwerpen ziet eruit als volgt:

Voorzitter: Wouter Bruyns (VTM)

Ondervoorzitter: Kevin Major (VRT)

Secretaris: Thomas Vreriks (Stampmedia)

Penningmeester: Hugo Genbrugge (actief gepensioneerde)

Bestuursleden:

Kristof Aerts (Het Laatste Nieuws)

Tamara Van Hasselt (freelance)

Dries Luyten (freelance fotograaf)

Ronald Meyers (bruggepensioneerde fotograaf HLN/DNG)

Matthias Van Den Bossche (demorgen.be)

Erik Wellens (Dag Allemaal)

Jo Hermie (oud-journalist; buitengewoon bestuurslid)

Het voorlopige reglement van de afdeling reserveerde in het bestuur plaats voor acht bestuursleden, maar gelet op het grote aantal kandidaturen werd dat aantal door de algemene ledenvergadering van woensdagavond uitgebreid tot (maximaal) twaalf.

Voorzitter Wouter Bruyns zette meteen de krachtlijnen uit waarrond hij de Antwerpse VVJ-afdeling graag ziet werken de komende vier jaar. Het gaat om opleiding, bijvoorbeeld over nieuwe media, en duiding, bijvoorbeeld met betrekking tot de komende gemeenteraadsverkiezingen. Maar ook service is een belangrijk thema. “We moeten verkrijgen dat we met specifieke Antwerpse problemen, zoals met de politie, niet helemaal langs Brussel moeten om ze op te lossen”, zei Wouter Bruyns.

Ook op recreatie wil het nieuwe bestuur inzetten. Zo ziet Matthias Van Den Bossche wel brood in de organisatie van een quiz voor journalisten.

(PD)