Zin en onzin van journalistenopleidingen in Vlaanderen

Journalistenopleidingen in Vlaanderen: geen plaats voor amateurisme

De bedenkingen van Paul Daenen over de Vlaamse journalistenopleidingen zijn aangekomen. Volgens hem is de toestand ‘hopeloos’. En moet er dringend ‘een deftige opleiding komen in plaats van dat amateuristisch gedoe’. Jammer dat Daenen er zo over denkt. Vooral omdat hij zo iets schoffeert dat hij totaal, maar dan ook totaal niet kent. Cynisch genoeg plukt hij bovendien als hoofdredacteur – maar dus blijkbaar onwetend – al jarenlang de vruchten van de door hem zo verfoeide journalistenopleidingen. Op de dag zelf dat ik het interview met hem in De Journalist lees, 3 januari 2012, tekenen oud-studenten van onze opleiding voor maar liefst zeven pagina’s van Het Laatste Nieuws. Daaronder de voorpagina, met drie artikels, en de veelgelezen achterpagina. Ook de volgende dag komt de voorpagina van een (andere) oud-student. Tijdens de maand januari openen vier verschillende oud-studenten van onze opleiding zo’n tien keer de krant, en dat is niet eens uitzonderlijk. 97 oud-studenten van onze opleiding zijn momenteel in de Vlaamse journalistiek professioneel actief.
Er is nog iets dat de hoofdredacteur niet goed beseft: het zijn onder meer zijn eigen journalisten, zijn chef Regio en zijn chef Sport meer bepaald, die onze studenten de kneepjes van het vak bijbrengen. Samen met nog een vijftiental andere gastdocenten.

Ook Patrick Van Gompel gooit in De Journalist alle remmen los. Ik parafraseer: de jongeren hebben geen drive meer, het heilige vuur ontbreekt, ze volgen de actualiteit niet, spreken en schrijven geen Nederlands. ‘Kijk, televisie maken leer je niet op school’, aldus Van Gompel.
Sorry Patrick, bij ons wel, en het wordt je aangeleerd door ervaren tv-journalisten als Sofie Demeyer, Veerle Vivijs, Peter Mast, Dirk Mampaey en nu ook Canvas-reportagemaker Steve Thielemans. Als je taal niet in orde is, dan raak je bij ons in het eerste jaar trouwens niet door de vakken Nederlands (gegeven door Veerle Vivijs) en Redactie (ondergetekende) en in het tweede jaar niet door de vakken Tekstrevisie (Veerle Janssens van De Tijd) en Stem en Uitspraak (Veerle Vivijs). Dan voel je trouwens drie jaar lang sowieso de hete adem van onze taalbewaker (Dirk Mampaey) in je nek. En de actualiteit, die zal je wel moéten volgen, al was het maar omdat je daar drie jaar lang wekelijks op wordt getest.
Geen spek voor de bek van Van Gompel. Hij had namelijk een ‘roeping’. Ach Patrick, zullen we dan maar iedereen die zich geroepen voelt aanraden om rechtstreeks bij jou aan te kloppen? En dus niet, zoals de drie oud-studenten die je eigen nieuwsdienst de voorbije maanden nog in dienst nam, aan onze schoolpoort?

Patrick Pelgrims
Opleidingshoofd Professionele Bachelor Journalistiek
Erasmushogeschool Brussel

Wanneer ego en frustraties het overnemen…

Anders kan ik de boodschap van Patrick Van Gompel (De Journalist 153) niet samenvatten. Hakken en kappen op de bacheloropleiding Journalistiek, overgoten met een sausje ‘kijk eens wat ik allemaal kan’, grenst aan het absurde, zelfs aan het belachelijke. Van Gompel stelt dat een opleiding van drie jaar – inclusief stage – aan de basis ligt van alle onheil in de journalistiek. Hijzelf had zo’n opleiding helemaal niet nodig. Zijn eigen gebrek aan journalistieke vorming veegt hij snel onder de mat om zich vervolgens uit te roepen tot journalistieke Messias: “Ik had een roeping.”
Ik verdenk Van Gompel ervan aanhanger te zijn van het creationisme, het ontkennen van evoluties. Niet alleen files worden langer (dat merkt hij nog terecht op), maar ook journalistieke technieken en praktijken evolueren. Dan schieten op studenten die drie jaar ondergedompeld worden in een journalistiek vat vol kennis en kunde, is al te makkelijk. Te meer daar die jongeren worden begeleid door gemotiveerde docenten en gastsprekers, stuk voor stuk mensen die de band met de werkelijkheid onderweg niet verloren hebben. Wat Van Gompel zegt, is een journalist onwaardig. Zelfs de Amish-gemeenschap moet tegenwoordig met achterlicht op de koets vooruit.
Patrick, spring op die kar van evolutie, technische veranderingen en vooruitgang. Vind voor jezelf een nieuw ‘geloof’. En blijf niet in je eigen roeping stikken. Geef jonge mensen de kansen die jezelf ook ooit kreeg.

Peter Mast
Redactiechef tvbrussel

Kort van geheugen

Ik stam zo ongeveer uit hetzelfde tijdperk als de heren Daenen en Van Gompel, maar kennelijk heb ik in een andere mediawereld geleefd dan zij. Je moet wel heel kort van geheugen zijn om zelfs maar te suggereren dat het vroeger beter was. En je moet wel heel vol zijn van jezelf om te beweren dat een opleiding helemaal niet nodig is wil je een glorierijke carrière in de journalistiek uitbouwen. Als jonge aspirant-journalisten vandaag tekort schieten, heeft dat veel meer met hun intrinsieke kwaliteiten te maken dan met hun opleiding. Want die is, vooral in de hogescholen, stukken beter dan wat wij ‘in onze tijd’ kregen aangeboden. Je mag niet verwachten dat hogescholen of universiteiten kant-en-klare journalisten afleveren, maar de basiskennis van het vak, die ze tijdens hun opleiding meekrijgen, is groter dan ooit tevoren. Zo blijft voor de redacties enkel over om de juiste mensen te kiezen, en die bij te schaven tot goeie journalisten.

Dirk De Weert
Hoofdredacteur Ring-TV

Christophe Licoppe/ /Photo News