Kamercommissie voert wetsvoorstel tot bescherming verdachten tegen de pers af

Daarmee komt de Kamercommissie voor Justitie tegemoet aan kritiek die de AVBB, samen met diverse andere experten, op het wetsvoorstel formuleerde. Tijdens twee hoorzittingen tekenden ook academici zoals professor Dirk Voorhoof en zelfs magistraten ernstig voorbehoud aan tegen de tekst. Telkens werd gewezen op de grote discretionaire macht die de rechtbankvoorzitters zouden krijgen om in te grijpen in de berichtgeving over gerechtelijke dossiers. Zo dreigde het evenwicht tussen de rechten van in opspraak gebrachte personen en de persvrijheid danig te worden verstoord.

De volksvertegenwoordigers hebben zichzelf nu een “langere bezinningsperiode” toegekend om oplossingen te vinden. Tijdens de hoorzittingen wezen vertegenwoordigers van de AVBB en de Raad voor de Journalistiek onder meer op het alternatief van een goede zelfregulering. Ook via het recht tot antwoord en de burgerlijke aansprakelijkheidsregels kunnen journalisten nu reeds tot de orde worden geroepen wanneer ze fundamentele rechten schenden.

(PD)