Interculturele mediaprijzen voor VRT en Mo*

Het was voor de vierde keer dat het Minderhedenforum de zogenaamde IMADs uitreikte. Dat zijn prijzen voor de beste interculturele tv, radio en geschreven stukken. De prijzen stimuleren mediamensen om programma’s en artikels te maken waarin etnisch-culturele diversiteit op een vernieuwende en niet-stereotype manier aan bod komt. Etnisch-culturele minderheden worden namelijk nog vaak stereotiep getypcast in de media. De VVJ verleent haar medewerking aan dit initiatief van het Minderhedenforum.

 Er zijn dit jaar 52 inzendingen binnengekomen, voor twee categorieën. In de categorie ‘nieuws en informatie’ moest de jury 37 ingezonden bijdragen beoordelen, opgedeeld in twee subcategorieën: geschreven pers en audiovisuele media. Een mediajury heeft eerst een shortlist opgesteld, waaruit een jury van etnisch-culturele minderheden haar voorkeuren kon bepalen.

 De genomineerden van de shortlist waren:

 Geschreven pers

 • ‘Eindelijk Belg’, van Elise Vanhecke, in Flair
 • ’Onze school is een moeilijk lief’, van Rik Van Puymbroeck, in De Morgen
 • ‘Ramadan is als kerstmis’, van Sofie Van Lommel, in De Morgen
 • ‘Seksdebat’, van Ann-Marie Cordia, in Goedele
 •  ‘Wat racisme met een kind doet’, van Samira Bendadi, in Mo*

 Audiovisuele media

 •  ‘Is de multiculturele samenleving mislukt?’, van Sergio Destino bij TV Limburg
 • ‘Koffie met melk’, van Erna Sucaet, bij AVS
 •  ‘Kortfilmmakers’, van Guy De Troyer, bij Koppen-VRT

 In de subcategorie ‘geschreven pers’ ging de prijs naar ‘Wat racisme met een kind doet’. Het artikel in Mo* brengt precies wat de kop zegt: de effecten van al dan niet latent racisme op kinderen, de wonden die het slaat. Bendadi is erin geslaagd een uitstekende mix te brengen van getuigenissen en analyse.

 In de subcategorie ‘audiovisuele media’ haalde de documentaire ‘Kortfilmmakers’ van Guy De Troyer het.  Deze uitzending van ‘Koppen’ brengt een portret van enkele jonge getalenteerde kortfilmmakers, onder wie enkelen van allochtone origine, zonder dat  ‘culturele identiteit’ een topic is. Hier is de etnisch mix gewoon een vanzelfsprekendheid.

Ook de andere twee genomineerden waren sterk: ‘Koffie met melk’, van de regionale zender AVS, brengt mooie getuigenissen van drie mulatten, gelardeerd met historische beelden uit Congo, terwijl TV-Limburg met ‘Is de multiculturele samenleving mislukt?’ zowat de enige is geweest die heeft gereageerd op de fel opgemerkte uitspraken van Angela Merkel en David Cameron.

 In de categorie ‘amusement’ zijn 15 inzendingen binnengekomen, waaruit de jury een shortlist van vijf heeft samengesteld:

 •  ‘Barre tocht’, op TV-Limburg
 • Ketnet (als zender in zijn geheel)
 • ‘So you think you can dance’, bij VTM
 •  ‘Triq Slama Mohamed: Reis in vrede’, op Canvas
 • ‘Zonde van de zendtijd’, op Canvas

 Een eervolle vermelding ging naar Ketnet, “voor de ongedwongen en vanzelfsprekende manier waarop de zender omgaat met diversiteit”.

De prijs ging evenwel naar ‘Triq Slama Mohamed’, een tweedelig portret op Canvas van de 73-jarige Marokkaanse Antwerpenaar Mohamed Abdeslam. De VRT-journalist Loutfi Belghmidi heeft er een warme, menselijke reportage van gemaakt, die menigmaal kon ontroeren, maar die de kijker ook een interessant beeld gaf van een stuk migratieverleden. Deze inzending had eigenlijk net zo goed bij de categorie ‘nieuw en informatie’ ondergebracht kunnen zijn.  

Bij de prijsuitreiking zei minister van Media Ingrid Lieten dat het een verantwoordelijkheid is van de mediasector te werken aan meer diversiteit, via de personen die ze aan het woord laten en door hun aanwervingsbeleid. Op die manier kan iedereen zich herkennen in de samenleving en zich erbij betrokken voelen, aldus de minister. Ze dankte de geportretteerde Mohamed Abdeslam, die ook op het podium werd geroepen, voor zijn open en menselijk verhaal en de tv-ploeg voor de manier waarop die het had gebracht.  (I.D.)