Drie winnende campagnes rond diversiteit bekroond

 

De prijzen, een stage bij VRT of Klasse tv, werden uitgereikt door de minister van Media, Ingrid Lieten.De jury bekroonde campagnes in de categorieën TV, radio, en animatie.

Er is meer diversiteit nodig op het scherm, maar ook achter de schermen. Daarover zijn de mediasector, de mediaopleidingen, de beleidsmakers en de vertegenwoordigers van de etnisch-culturele minderheden het eens.

Minister van Media, Ingrid Lieten: ‘Ik wil hier pleiten voor durf en experiment. Voor het geven van kansen aan jonge mensen van buitenlandse origine in de media. Want ze zijn er heus wel. Alleen krijgen deze jongeren onvoldoende kansen en komen ze in onze media onvoldoende aan bod. Met deze wedstrijd hoop ik dat àlle jongeren de media als mogelijke werkgever gaan zien, zodat ze in de toekomst voldoende deel gaan uitmaken van die media, zodat ze samen met ons het tij kunnen keren.’