Het aanvullend journalistenpensioen: positieve cijfers, positieve kentering

 

De AVBB ontmoette op 24 januari het kabinet van Pensioenen om te overleggen over de toekomst van het aanvullende journalistenpensioen, dat sinds 1 januari jl. formeel is afgeschaft. De ultieme reden die hiervoor werd opgegeven was dat het stelsel, dat door de sector zelf werd gefinancierd, deficitair zou zijn. Bij het gesprek met Pensioenen is nu gebleken dat in de vijf jaren van 2006 tot en met 2010, om en bij 2 miljoen euro meer bijgedragen werd dan opgenomen als aanvullend journalistenpensioen. Het kabinet van Pensioenen werkt met de RvP aan een verdere verfijning van de cijfergegevens en een prognose voor de toekomst.

 

De afschaffing van het aanvullende journalistenpensioen, zoals door regering en parlement beslist, komt vandaag hoe dan ook neer op een verlies voor het algemene pensioenstelsel in plaats van een besparing. Te meer omdat, zoals het Rekenhof zegt, ook nog verworven rechten zijn opgebouwd die moeten worden uitgekeerd.

 

Het kabinet van Pensioenen vroeg dan ook via het netwerk van sociale secretariaten dat alle mediahuizen die beroepsjournalisten tewerk stellen, door blijven gaan met de doorstorting aan de RvP van de bijzondere aanvullende pensioenbijdragen voor beroepsjournalisten. Het gaat om 2% van het brutoloon ten laste van de werkgever en 1% dat de beroepsjournalist zelf betaalt.

 

Het kabinet van Pensioenen bekijkt momenteel op welke wijze het aanvullend journalistenpensioen opnieuw kan worden ingevoerd. Dat er een nieuw systeem komt, werd door de regering reeds in het vooruitzicht gesteld eind 2011.

 

De AVBB voegde daar meteen het voorstel aan toe om ook voor zelfstandige beroepsjournalisten een (zelf gefinancierd!) pensioensupplement uit te werken in de eerste pensioenpijler. Dat zou neerkomen op een originele en vernieuwende formule van pensioendekking. De AVBB zal hierover binnenkort contact opnemen met de minister van Middenstand.

 

De AVBB is tevreden met de positieve kentering die het pensioendossier neemt. Toch roept ze alle beroepsjournalisten op waakzaam te blijven tot op het moment dat regering en parlement de nodige overgangsmaatregelen en vervolgens het nieuwe definitieve pensioenregime hebben ingevoerd.

 

 

In dit licht roept de AVBB ook op tot solidariteit met de syndicale acties van maandag 30 januari. Als beroepsunie zijn we vanzelfsprekend ook bekommerd om de pensioenrechten van alle werkenden en om de toekomst van de sociale zekerheid in het algemeen.

 

De AVBB lanceert daarbij weliswaar geen ordewoord tot staking. Wel roept ze alle journalisten op om hun solidariteit te betuigen door hun werk te doen en alle gepaste tijd en ruimte te besteden aan de acties. Door vrij en voluit hun informatietaak te vervullen, kunnen journalisten het nuttigst bijdragen tot de mobilisatie van de werkenden in functie van hun sociaal-economische toekomst.

Pol Deltour