Algemene Vergaderingen VVJ-AVBB 2012

Uitgevers dringen er steeds sterker op aan dat journalistenvergoedingen voor een flink deel in auteursrechten worden omgezet, kwestie van te besparen op de loonlast. Ondertussen wordt er ook bij justitie gedacht en gewerkt aan een scherpere opstelling tegenover de pers, wat het werken ook weer dreigt te bemoeilijken.

Enkel een collectieve en solidaire opstelling van alle Belgische journalisten zal toelaten de gepaste signalen te sturen naar de mediahuizen en de overheden. Mee daarom zijn de Algemene Vergaderingen van VVJ en AVBB op 18 februari van groot belang. We rekenen dan ook sterk op jullie aanwezigheid.

de Raad van Bestuur van de VVJ/AVBB


Zaterdag 18 februari 2012 om 10 uur
Résidence Palace – Wetstraat 155, Brussel

Algemene vergadering VVJ

Agenda:

  1. Activiteitenverslag 2011, voorgesteld door de voorzitter
  2. Debat over actuele dossiers
  3. Financiën: rekeningen 2011 en begroting 2012, voorgesteld door de secretaris-penningmeester; décharge van de bestuursleden
  4. Varia

na de A.V. van de VVJ: ALGEMENE VERGADERING AVBB

Agenda:

  1. Activiteitenverslag 2011, voorgesteld door de co-voorzitters
  2. Debat over actuele dossiers
  3. Financiën: rekeningen 2011 en begroting 2012, voorgesteld door de secretaris-penningmeester; décharge van de bestuursleden
  4. Varia

De voorzitters van de AVBB, VVJ en AJP nodigen alle aanwezigen na de A.V. uit op een glas.

Voor wie ?

De  Algemene ledenvergaderingen van VVJ en AVBB omvatten alle erkende beroepsjournalisten die lidgeld betaalden voor 2012.
Zij hebben zowel stemrecht als het recht om verkozen te worden in de Raad van Bestuur.

Andere VVJ/AVBB-leden (stagiairs, oud-journalisten, persmedewerkers, houders van een T-kaart, studenten/docenten) kunnen de AV bijwonen zonder stemgerechtigd of verkiesbaar als bestuurslid te zijn.