Enkel volgehouden investering in nieuwskwaliteit kan mediacrisis overwinnen

De redenen die worden aangevoerd zijn genoegzaam gekend: de structurele mediacrisis die het gevolg is van de opkomst van almaar nieuwe media, de economische crisis die vooral de advertentiebudgetten naar beneden haalt, stijgende productiekosten en, in het geval van de regionale televisieomroepen, de dreigende decimering van auteursrechten vanwege Telenet.

Al met al dreigen de saneringen op Vlaamse redacties de reeks van ontslagen en besparingen van twee jaar geleden nog te overstijgen.

De VVJ roept alle mediamanagers op om naast loutere rentabiliteitsoverwegingen ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen. Essentieel is dat allen blijven geloven en investeren in de kwaliteit van hun nieuwsaanbod. Enkel een volgehouden investering in voldoende bezette redacties met behoorlijk opgeleide en vergoede journalisten zal ons toelaten ook deze crisis weer te overwinnen. Met krimpscenario’s is niemand gebaat: de afgedankte journalisten niet, de mediahuizen niet en de samenleving evenmin.

Bij deze vraagt de VVJ ook de bevoegde overheden – op zowel federaal als Vlaams niveau – om hun verantwoordelijkheid op te nemen in functie van het vrijwaren van de kwaliteit van het nieuws. Uiteindelijk gaat het om niets minder dan een democratische uitdaging.

De Raad van Bestuur van de VVJ
Foto Philip Reynaers/Photo News

Concentra (GvA-HBvL)

 • stopzetting deel van de interimcontracten
 • 25 naakte ontslagen gepland (gespreid over het hele bedrijf) (zie ook infra onder TV Oost en TV Limburg)
 • loonsinlevering van 2,5% gevraagd in combinatie met het afzien van de jaarlijkse baremieke verhoging van +/- 1,7% (in ruil voor 1 uur werktijdvermindering per week)
 • nauwere samenwerking GvA en HBvL

Sanoma

 • stopzetting Goedele en Glam*It
 • ‘optimalisatie’ Vitaya
 • één nationale redactie voor Feeling en Gael
 • in het totaal 13,80 fte’s of 17 medewerkers op de wip

Think Media (P-magazine e.a.)

 • 3, mogelijk 4 ontslagen op redacties
 • ernstige vertraging in betaling freelancers
 • ook marketing en sales getroffen

VTM

 • er is sprake van 28 nakende ontslagen (voorlopig niet op de nieuwsdienst ?)

VT4

 • schrapping dagelijks journaal Vlaanderen Vandaag
 • 20 banen (waaronder 15 journalisten) geschrapt
 • stopzetting freelancecontracten

Focus – WTV

 • schrapping diverse programma’s
 • twee redacteuren en drie medewerkers ontslagen (op +/- 80)

ROB-tv

 • 12 medewerkers (een kwart van het personeel), onder wie enkele journalisten, geschrapt

TV Oost

 • 8 ontslagen (onder wie journalisten)

TV Limburg

 • twee journalisten (schermgezichten) ontslagen