Oproep stimuleringsregeling Mediawijsheid en diversiteit

Mediawijsheid kan omschreven worden als het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die mensen het vermogen biedt tot een actief en creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie.

De oproep betreft initiatieven rond opleiding, methodieken, veilig en verantwoord mediagebruik en beeldvorming. De uiterste datum voor het indienen van een subsidieaanvraag is 21 oktober 2011, 12 uur. Meer informatie vindt u via www.vlaanderen.be/media.

Diversiteit
Daarnaast wil Lieten ook de actoren in het medialandschap stimuleren om een doeltreffend diversiteitsbeleid te ontwikkelen dat impact heeft op het vlak van programmatie, personeelsbeleid, bereik en beeldvorming.

De steun zal worden verleend aan projecten die een duidelijke verandering in de huidige situatie teweeg willen brengen. Het moet gaan om nieuwe initiatieven die zich focussen op onderstaande beleidsdoelstellingen:

  • Streven naar een meer evenwichtige vertegenwoordiging van alle bevolkingsgroepen in het aanbod, zodat het aanbod voor iedereen herkenbaar wordt
  • De diversiteitscompetenties van de medewerkers verhogen om de doelstellingen met betrekking tot aanbod en bereik te realiseren
  • De Vlaamse maatschappelijke diversiteit nog meer trachten te weerspiegelen in het personeelsbestand

De uiterste datum voor het indienen van een subsidieaanvraag is 21 oktober 2011, 12 uur. Meer informatie vindt u via www.vlaanderen.be/media.

Philip Reynaers/ /Photo News