Journalisten vieren 125 jaar Persbond

In hun inleiding wezen François Ryckmans en Marc Van de Looverbosch – respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België, op de rol en het belang van journalisten voor een kwalitatieve informatie. Daarbij werd in niet mis te verstane woorden ook allusie gemaakt op de vaak precaire omstandigheden waarin journalisten – zeker de freelancers – vandaag moeten werken.

Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad en net terug uit New York, trok vervolgens een parallel tussen media en politiek, in de zin dat beide nu minder scherp geprofileerd zijn dan vroeger. Hij had het over de toegenomen individualisering van de maatschappij en een ontzuiling die met een grotere rationaliteit van de burger gepaard is gegaan. Maar tegelijk wees hij er fijntjes op dat in de media die rationaliteit niet altijd terug is te vinden, dat daar niet altijd plaats is voor voldoende tekst en uitleg. Emotie viert meer dan eens hoogtij in de berichtgeving, vond Van Rompuy.

Onder leiding van EFJ-ondervoorzitter Philippe Leruth en na een verhelderende inleiding van politicoloog Dave Sinardet over de communautaire polarisatie van de Belgische media, gingen vervolgens Liesbeth Van Impe (Het Nieuwsblad), Catherine Ernens (L’Avenir), Johanne Montay (RTBF), Rik Van Cauwelaert (Knack) en Ger Zeimers (Grenz-Echo) in debat met elkaar. De thema’s waren de beeldvorming in de media van de andere gemeenschap(pen) en de wederzijdse belangstelling (of het gebrek daaraan) van journalisten en politici voor de landgenoten aan de andere kant van de taalgrens. De journalisten in het panel gaven toe dat hun kennis van en contacten met de politici ‘van de andere kant’ zeker niet zo frequent of intens zijn als die van en met politici van de eigen taalgemeenschap. De éminence grise van het panel, Rik Van Cauwelaert, illustreerde anderzijds dat zijn goede contacten met bijvoorbeeld Guy Spitaels hem vroeger aardig wat bruikbare achtergrondinformatie hadden bezorgd.

Hierna konden de Mediaministers van de drie Gemeenschappen, ondervraagd door Monica Moritz, hun visie geven op de toekomst van de media en waar ze naartoe willen met hun beleid.

Achteraf konden alle genodigden nog genieten van een buffet met Belgische gerechten en een gevarieerd aanbod van trappistenbieren. Voor muzikale begeleiding zorgde Klezmic Circus.

Naar aanleiding van dit jubileum hebben de VVJ en haar Franstalige zustervereniging AJP gezamenlijk een speciale editie van De Journalist uitgebracht. De Nederlandstalige versie kunt u hier downloaden (pdf).

Een meer uitgebreide geschiedenis van 125 jaar Belgische Persbond vindt u hieronder.