Huiszoekingen en inbeslagnemingen bij journalisten miskennen het bronnengeheim flagrant

De aanleiding voor de zoekacties is het vermoeden dat particulieren, onder wie ook journalisten, over apparaten zouden beschikken waarmee communicaties van de politie- en veiligheidsdiensten in het kader van het Astrid-communicatienetwerk kunnen worden onderschept. De VVJ ontzegt justitie en politie geenszins het recht om hiernaar onderzoek te voeren. Alleen moet dit gebeuren met respect voor het journalistieke bronnengeheim, dat een hoeksteen van de persvrijheid en van de democratische rechtsstaat is.

De zoekacties van de voorbije dagen bij enkele journalisten stonden in een absolute wanverhouding met het beoogde onderzoek naar mogelijke schending van de wet op de elektronische communicatie. Zonder enig onderscheid werden computers, laptops, smartphones, gsm’s en ander materieel in beslag genomen en ‘uitgelezen’. Daarmee werd het opzet van het onderzoek – speuren naar inbreuken op de telecommunicatiewetgeving – ruim overschreden. En op die manier kregen gerecht en politie zicht op het volledige bronnennetwerk van de betrokken journalisten. Bronnen die niets met deze zaak te maken hebben kregen intussen zelf al politie over de vloer.

Het Europese Mensenrechtenhof heeft dergelijke massieve zoekoperaties bij journalisten al lang geleden veroordeeld als schending van de persvrijheid. De VVJ zal de betrokken journalisten dan ook voluit steun in het vrijwaren van al hun rechten.

De Raad van Bestuur van de VVJ / AVBB