Persfotografen eisen naamsvermelding

Volgens de VVBJ (Vlaamse Vereniging van Beeldjournalisten) en haar Franstalige zustervereniging PPF geldt die verplichting tot naamsvermelding zowel voor print als online. De naamsvermelding moet zeker ook gebeuren als het gaat om foto’s die zijn verdeeld via agentschappen.

Lieven Van Assche, de nieuwe voorzitter van de VVBJ: \”Nu worden foto’s vaak slechts ondertekend met de naam van het agentschap waar de fotograaf voor werkt. De uitgevers moeten de regel, die geldt voor hun eigen fotografen en werknemers, ook toepassen voor fotografen die via een agentschap werken. Hun werk verdient hetzelfde respect als dat van hun collega’s.\”

De meeste van die fotografen worden betaald per foto. Door het ontbreken van de naamsvermelding bij publicatie missen ze niet alleen de erkenning van hun beroepskwaliteit, maar wordt ook de controle op hun auteursrechten sterk bemoeilijkt.

\”Het niet vermelden van de naam van de fotograaf maakt deze professionals bovendien anoniem\”, aldus nog Lieven Van Assche. \”Maar het zijn wel uitgerekend zij die soms hun leven riskeren om ons, via hun werk, op de hoogte te houden van wat zich afspeelt in de meest gevaarlijke gebieden ter wereld.\”

De beeldjournalisten vragen met aandrang om volgende naamsvermelding toe te passen:
© VOORNAAM NAAM van de fotograaf / naam van het agentschap.
Bijvoorbeeld: © DIRK WAEM / Belga.

De VVBJ en de PPF voeren momenteel zowel een petitieactie als een briefschrijfactie in de richting van de hoofdredacties. Met een soortgelijke petitie hebben ook de Spaanse fotografen bij El País in februari 2011 die verplichte naamsvermelding verkregen. Sinds 28 februari zijn alle foto’s daar ondertekend met de naam van de fotograaf en het agentschap.

Hier de link naar de petitie:

http://9524.lapetition.be

(PD)