Europees Mensenrechtenhof veroordeelt Belgische perscensuur

De aanleiding voor het arrest van het EHRM was een uitzendverbod dat in 2001 tegen de RTBF was uitgesproken. Een arts wilde toen niet dat het programma \’Au nom de la loi\’ een reportage over medische blunders op antenne bracht. Het Hof van Cassatie bevestigde later het uitzendverbod.

De AVBB/VVJ heeft steeds fel geprotesteerd tegen de rechtspraak die redacties preventief verbood informatie naar buiten te brengen. Een dergelijke censuur wordt immers door de Belgische grondwet in artikel 25 formeel uitgesloten. Wat wel kan, is dat rechtbanken achteraf optreden tegen vaststaande fouten die journalisten hebben gemaakt.

Het Europese Mensenrechtenhof beaamt die visie in zijn arrest van dinsdag 29 maart. Het Hof herinnert eraan dat beperkingen op de persvrijheid enkel mogelijk zijn wanneer die op duidelijke wetgeving zijn gebaseerd. Met preventieve publicatie- of uitzendverboden tegen de pers in België is dat niet het geval. Te meer omdat de Belgische grondwet dus zo expliciet een censuurverbod inhoudt. De algemene regelgeving inzake kort gedingen, die in de praktijk meer en meer tegen nieuwsmedia wordt uitgespeeld, kan hieraan geen afbreuk doen.

Het arrest van het EHRM heeft een grote princiepswaarde. Het houdt in dat ook vele andere gerechtelijke censuurmaatregelen illegitiem zijn. Ook de VRT en Humo bijvoorbeeld kregen onlangs nog met een uitzend- of publicatieverbod te maken.

(PD)