VVJ / AVBB kiest nieuw bestuur

De nieuwe Raad van Bestuur voor de periode 2011-2015 is in grote lijnen een voortzetting van de vorige Bestuursraad, en wordt nog versterkt met vijf nieuwe leden: Hans Brockmans (Trends), Wouter Bruyns (VTM), Filip De
Rycke (TV Brussel), Monica Moritz (freelance programmamaker) en Lieven Van Assche (freelance fotojournalist en voorzitter Vereniging van Beeldjournalisten).

Aan Franstalige zijde is François Ryckmans (RTBF-radio) als voorzitter gekozen. Hij volgt Marc Chamut op die intussen voorzitter van de Franstalige Conseil de Déontologie is geworden. Met Marc Van de Looverbosch en François Ryckmans is het voorzitterschap van de federale AVBB nu in handen van twee openbare radio-omroepjournalisten.

De VVJ boog zich op haar algemene ledenvergadering ook nog over diverse actuele uitdagingen, en hoe daarop in te gaan met de beroepsunie. De slechte vergoeding voor fotojournalistiek kwam aan bod, net zoals de slechte betaling van freelancers in het algemeen. Voor vaste journalisten blijft de werkdruk een probleem, en met name de toenemende onmogelijkheid om vakantie of recupverlof op te nemen. Een andere vaststelling betrof het te veel aan journalistieke opleidingen op dit ogenblik, wat door de grote uitstroom van kandidaten de bestaande werkvoorwaarden onder druk zet.

Een sterke getuigenis kwam van twee jonge journalisten die lange tijd als uitzendkracht werkten voor de regionale omroep RTV. Zij bekochten hun protest tegen de slechte behandeling met ontslag. De VVJ verzet zich met de betrokken journalisten tegen het overdadig gebruik van het interimstatuut in de journalistiek, tegen de al te lange duurtijd van de contracten, en tegen de ondermaatste salariëring, die soms onder de sectorbarema\’s en zelfs het wettelijke minimumloon ligt.

Vanuit diverse hoeken werd nog aangedrongen op een herwaardering van de officiële perskaart, dit in het licht van het almaar groeiende aantal mensen dat zich op het terrein als journalist profileert. De VVJ plant in dit verband een mobilisatiecampagne.

RAAD VAN BESTUUR VVJ 2011-2015

Voorzitter: Marc VAN DE LOOVERBOSCH (VRT-radio)
Ondervoorzitter: Hubert VAN HUMBEECK (Knack)
Secretaris-penningmeester: Frans WAUTERS (JAM)
Bestuursleden:
– Hans BROCKMANS (Trends)
– Wouter BRUYNS (VTM, freelance)
– Filip DE RYCKE (TV Brussel)
– Luc DE SMET (VRT, freelance)
– Farid EL MABROUK (Belga)
– Marc GOOSSENS (freelance)
– William LAENEN (VRT)
– Monica MORITZ (freelance programmamaker)
– Luc STANDAERT (Het Belang van Limburg)
– Denise VAN DEN BROECK (fl, internetjournalist)
– Bert VAN DEN BROUCKE (fotojournalist Photonews)
– Lieven VAN ASSCHE (freelance fotojournalist)
– Marc VAN IMPE (freelance)
– Walter VANDERSTUKKEN (Videohouse)
– Luc VANHEERENTALS (freelance)
– Danny VILEYN (Brussel Deze Week)

RAAD VAN BESTUUR AVBB 2011-2015

– Marc VAN DE LOOVERBOSCH
– Hubert VAN HUMBEECK
– Frans WAUTERS
– Monica MORITZ
– Marc VAN IMPE
– Luc VANHEERENTALS

– François RYCKMANS (RTBF-radio)
– Mehmet KOKSAL (zelfstandige)
– Albert JALLET (Vers L\’Avenir)
– Gabrielle LEFEBVRE (Le Soir)
– Mejreme PARLLAKU (Belga)
– Roger PINT (BRF)

(PD)