Sociaal conflict bij RTV loopt uit de hand

De betrokken journalisten weigeren onder meer een voorstel van dading te ondertekenen waarin zij afstand doen van rechtzettingen van diverse fouten op het vlak van loon- en arbeidsvoorwaarden die door RTV en/of de uitzendkantoren in het verleden zijn gemaakt.

Bovendien willen ze niet meestappen in een scenario dat door de RTV-directie is voorgesteld en dat erop neerkomt dat ze hetzelfde werk zouden doen als in de afgelopen jaren, maar dan met een statuut van zelfstandige, zonder enige werkgarantie en voor een relatief laag bedrag per dag.

De journalisten eisen een correcte behandeling op het vlak van loon- en arbeidsvoorwaarden, wat concreet neerkomt op:

– een beperking van het aantal uitzendkrachten op de redactie tot het strikt noodzakelijke;
– beperking van de duur van de uitzendcontracten tot bijvoorbeeld zes maanden;
– correcte lonen, zoals de wet op de uitzendarbeid dat bepaalt, op het wettelijk niveau van de sector.

De Vlaamse Vereniging van Journalisten steunt de journalisten in hun eisen en hun acties. Het gaat hier overigens niet om een alleenstaand geval: almaar meer is er een tendens tot het uithollen van het arbeidsstatuut van beginnende journalisten. Terwijl alle journalisten, ook beginnende, recht hebben op volwaardige loon- en arbeidsvoorwaarden. De voorkeur gaat daarbij uit naar een contract van onbepaalde duur, met de wettelijke bepaalde proefperiode.

Het freelancen hoort een door de journalist zelf gekozen mogelijkheid te zijn, niet iets wat hem of haar wordt opgelegd. Bovendien moet een freelancer, als zelfstandige, voldoende inkomen kunnen genereren om minstens het financiƫle niveau van een loontrekkende collega te bereiken.

De VVJ wijst er overigens nog maar eens op dat goede arbeidsomstandigheden mee bepalend zijn voor een kwalitatieve, onafhankelijke en kritische journalistiek.

De betrokken RTV-journalisten en de VVJ betreuren de houding van de RTV-directie, die nooit gevolg heeft gegeven aan hun vraag om sociaal overleg, die al van september dateert. Ze hopen dat de directie van RTV alsnog bereid zal zijn in te gaan op hun gewettigde eisen.

Voor meer info:
– Sarah Schoeters: 0473 35 22 55
– Pol Deltour (VVJ): 0478 38 10 33

(I.D.)