AVBB verwerpt verbanning Wetstraatpers

Amper 24 uur voor de opening van het nieuwe parlementair jaar ontvingen alle hoofdredacteuren een brief van Kamervoorzitter Flahaut. Daarin legt de Kamervoorzitter eenzijdig “bewarende en tijdelijke maatregelen” op om “de kwaliteit van de informatie” te verzekeren.

Concreet mogen journalisten niet meer binnen in de leeszaal, de conferentiezaal en de gangen vlakbij het parlementaire halfrond. Alleen het peristillium en de perstribunes zijn nog toegankelijk.De AVBB betreurt dat die maatregelen zijn opgelegd zonder enig overleg met de betrokken journalisten van de audiovisuele en de gedrukte media. “Zo’n dictaat is de voorbije jaren nooit aan de Wetstraatpers opgelegd”, aldus AVBB-voorzitter Marc Van de Looverbosch.

De AVBB roept Kamervoorzitter Flahaut op om de maatregelen onmiddellijk in te trekken en de pers de nodige faciliteiten te geven om goed te kunnen werken. “Alleen in overleg met alle betrokken media kunnen er nieuwe afspraken komen over de gang van zaken in het parlement.”

Flahaut heeft intussen toegezegd overleg te plegen met een journalistendelegatie over een en ander.