VVJ-afdeling Antwerpen-Limburg kiest nieuw bestuur en beraadt zich over toekomst

Beroepsjournalisten en sympathisanten waren op 25 september in de voormiddag afgezakt naar de historische kelder van het IPV op de Antwerpse Grote Markt. Hans Hellemans, hoofdredacteur van ATV, leidde als waarnemend voorzitter de bijeenkomst in. Al snel kreeg een nieuw bestuur, geleid door Gust Verwerft, het unanieme vertrouwen van alle aanwezigen. Hij zal als nieuwe voorzitter worden bijgestaan door oudgediende Aad Van Maanen (ex-Belga) en Ellen Wauters (ATV).

Een eerste zorgenkind is alvast het IPV, dat in zijn bestaan wordt bedreigd. De Vlaamse overheid zette onlangs haar subsidie aan het perscentrum stop, en ook de stad Antwerpen liet intussen weten andere plannen te hebben met het historische huis Roodenborch. Tegen 31 december moeten de journalisten het huis verlaten. Het personeel van de vzw IPV werkt momenteel in vooropzeg.

Gust Verwerft wil in elk geval na ‘een veel te lange stilte’ nieuw leven blazen in het Antwerpse journalistenverenigingsleven. Daarvoor denkt hij aan de oprichting van een nieuwe ‘Antwerpse Persclub’. Die zou, mogelijk nog in 2010, jaarlijks een ‘Gouden Pen’ kunnen uitreiken voor verdienstelijke journalistiek. “We moeten naar nieuwe wegen zoeken om onze mensen te bereiken”, zei Verwerft. “Diverse lokale persclubs elders in het land bewijzen dat zij iets kunnen betekenen.”

Marc Van de Looverbosch, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ), draagt het project een warm hart toe. Van de Looverbosch, die zelf in Mortsel woont, waarschuwde wel om niet te veel tijd te verliezen met nodeloze discussies over wie kan toetreden en wie niet. “We mogen niet gaan discussiëren over het geslacht der engelen, maar laat dit initiatief wel rustig de tijd om op te borrelen.”
Ook Pol Deltour, nationaal secretaris van de VVJ, ziet nieuwe kansen. “Het IPV lijkt inderdaad met sluiten bedreigd”, zei hij, “maar op het puin van het IPV kan iets moois bloeien.”

Ann Deceunynck