De Telegraaf ligt onder vuur over privacy

De initiatiefnemers van de twittergroep roepen iedereen op hen te volgen indien ‘u het interview met de jonge overlevende van de vliegramp in Tripoli ethisch niet verantwoord vindt.’

Na de crash van het toestel, afgelopen woensdag, verschenen al snel foto’s van de Nedelandse jongen die als enige het ongeval overleefde, de voornaam en naam en -als klap op de vuurpijl- vrijdag een interview in De Telegraaf.

De krant krijgt veel kritiek omdat het de privacy van een kind zou geschonden hebben. De krant De Volkskrant schrijft dat de hoofdredactie van De Telegraaf vrijdagnamiddag gereageerd heeft op de storm van protest: ‘Het is nooit onze bedoeling geweest om misbruik te maken van de situatie van Ruben. Het spijt ons dat er onder onze lezers het gevoel is ontstaan dat De Telegraaf onzorgvuldig heeft gehandeld’, schreef de krant.

NOS-Headlinesredacteur Martijn van der Zande schrijft op de website van de Nederlandse omroep dat Twitter, veel directer dan mail, duidelijk maakt dat er een gat gaapt tussen de opvattingen van een deel van ons publiek en ‘de’ media. ‘Er kwam veel verontwaardiging binnen, na ’t gebruik van het beeld. Ik noem Twitter, omdat de kritiek zich daar als eerste manifesteerde.’

‘Evident is dat de privacygrens is overschreden, in die zin dat de jongen en zijn familie niet besloten hebben, niet konden besluiten, om een cameraploeg (van ik dacht Reuters) toe te laten. De arts heeft dat besluit voor hen genomen’, schrijft van der Zande.

Willem Schoonen, de hoofdredacteur van het Nederlandse dagblad Trouw, schrijft dat zijn krant de beelden bewust niet gepubliceerd heeft: ‘De beelden zijn een onaanvaardbare inbreuk op de privacy van deze jongen, tot wie nog niet eens kan zijn doorgedrongen wat er is gebeurd. Het gemak waarmee televisie en sommige kranten die beelden naar buiten brachten, is stuitend. Om maar te zwijgen van het publiceren van een telefonisch interview, zoals De Telegraaf gisteren deed.’