Infoavonden voor invullen belastingsaangifte

Ben je als journalist beter af door te kiezen voor de aftrek van reële beroepskosten in plaats van de forfaitaire, wettelijk voorziene beroepskosten? En zo ja, welke beroepskosten kun je dan zoal in rekening brengen? Hoe doe je dat? En hoe zit het dan met de auteursrechten? Is er een verschil tussen de auteursrechten die je van de JAM hebt gekregen en de inkomsten die je als freelancer hebt ontvangen van opdrachtgevers? Wat met de 7,5% of 15% roerende voorheffing die je opdrachtgever op je vergoeding heeft ingehouden? En zijn die laatste inkomsten wel helemaal auteursrechten of moet een deel ervan worden gezien als gewone beroepsinkomsten?

Over deze en nog veel meer vragen houdt de VVJ voor haar leden drie informatiebijeenkomsten. Een belastingconsulent en eigen raadgevers van de VVJ en de JAM zullen ter beschikking zijn.

De infoavonden zijn voor zowel loontrekkende als zelfstandige journalisten bedoeld. Ook wie met een vennootschap werkt is welkom, maar kan voor meer gerichte informatie wellicht toch beter individueel terecht bij een goede boekhouder of belastingconsulent.

Deze infoavonden vinden plaats op:
– maandag 31 mei – Arteveldehogeschool, campus Kantienberg, Voetweg 66, 9000 Gent
– dinsdag 1 juni – IPC, Residence Palace, Wetstraat 155, 1040 Brussel
– woensdag 2 juni – IPV, Grote Markt 40, 2000 Antwerpen

We beginnen telkens om 19.30 uur. Na een uiteenzetting van ruim een uur zal er voldoende gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Deelname is gratis voor VVJ-leden. Om praktische redenen vragen we wel je komst te bevestigen. Laat ons daarom vóór 15 mei via e-mail (info@journalist.be) weten naar welke info-avond je komt.