VVJ bekommerd om werkgelegenheid en kwaliteit VRT

Hier volgt de volledige tekst van het VVJ-communiqué naar aanleiding van het aangekondigde besparingsplan:De VVJ neemt met verwondering kennis van het drastische saneringsplan dat de VRT-directie voor de openbare omroep heeft uitgewerkt voor de komende twee jaar. De beoogde besparing van 65 miljoen euro heeft zware gevolgen voor de werkgelegenheid, niet enkel bij de omroep zelf maar ook bij de omringende productiehuizen. Tot elke prijs moet worden vermeden dat de sanering een hypotheek legt op het informatieaanbod van de VRT.

De VVJ wijst op de onvervangbare rol die een openbare omroep speelt in het medialandschap, complementair aan het commerciële media-aanbod. Ook wat informatie betreft levert de VRT een aanbod af dat private omroepen niet of in mindere mate brengen. De VRT-nieuwsdienst – de grootste nieuwsredactie in het land – vervult een essentiële rol in het informatieproces. Bovendien zullen de besparingen in entertainment, muziekaanbod en Vlaamse fictie ongetwijfeld pijnlijke gevolgen hebben voor de Vlaamse cultuursector.

De VVJ vraagt samen met de vakbonden dat besparingen – voor zover die nodig zijn – op een realistische wijze plaats vinden. In dat verband dringt absolute klaarheid over cijfers en feiten zich op. Bovendien moeten alle maatregelen kaderen in een toekomstvisie die de vitale plaats van de VRT als openbare omroep in de informatiesamenleving vrijwaart.

Brussel, 16 maart 2010

Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ)
Résidence Palace
Wetstraat 155
1040 Brussel
Tel. 02/235.22.70
www.journalist.chilli
info@journalist.be