Vademecum voor freelancers vernieuwd

Het vademecum voor zelfstandige journalisten verscheen voor het eerst in 2004 en is sindsdien geregeld bijgewerkt. In 2008 was er ook een mogelijkheid om het in gedrukte vorm te bestellen.

Het nu pas bijgewerkte handboek is wat uitgebreid, met het jongste cijfermateriaal en met wat gegevens uit een eerder door de VVJ georganiseerde bijeenkomst over het al dan niet werken via een vennootschap.
Ook voor de nieuwe versie, Vademecum voor zelfstandige journalisten 2009 – 2010, wordt bekeken of een gedrukte vorm tot de mogelijkheden behoort.